Gil-Robles wil rel met Parijs sussen

PARIJS, 27 FEBR. José-Maria Gil-Robles, de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement, heeft vanmorgen een hevige aanvaring tussen de Eurovergadering en 'officieel' Parijs proberen te sussen. De sfeer tussen 'Straatsburg' en Franse officiële kringen blijft intussen gespannen.

Gil-Robles, die op kennismakingsbezoek in de Franse hoofdstad was, kreeg een koude douche naar aanleiding van een door het parlement aangenomen motie die de regering in Parijs vraagt de ontwerpwet-Debré in te trekken. Deze wet, die intussen op een cruciaal punt is gewijzigd naar aanleiding van heftige protesten in Frankrijk, probeert illegale immigratie tegen te gaan.

Op voorstel van linkse Franse Europarlementariërs nam het parlement een motie aan die de argumenten overnam van het binnenlandse verzet in Frankrijk, als zou de wet toegeven aan het racisme en de vreemdelingenhaat bij extreem rechts. Met steun van socialisten en liberalen uit overige landen haalde de motie een kleine meerderheid, geholpen door het traditionele absenteïsme in de conservatieve Franse gelederen in Straatsburg.

President Chirac ontving de nieuwe parlementsvoorzitter korter dan voorzien en gaf hem een gepeperde brief voor de voltallige vergadering mee. Op het thema 'inmenging in de binnenlandse aangelegenheden' werden Gil-Robles vervolgens de oren gewassen door minister van Buitenlandse Zaken de Charette (“een parlement dat die naam nog steeds niet waard is”) en Philippe Séguin, de anti-Europese voorzitter van de Assemblée Nationale.

Toen Charette weigerde de gevraagde “opheldering” te verschaffen, zag Robles af van een voorgenomen bezoek aan het ministerie op de Quai d'Orsay. De minister beloofde de kwestie tijdens de volgende Europese Raad aan de orde te zullen stellen.

Charette zei echter niet dat Frankrijk afziet van zijn claim het parlement in Straatsburg gevestigd te houden. De meerderheid van de Europarlementariërs wil de zittingen van de Eurovergadering in Brussel houden omdat daar ook de Europese Commissie haar zetel heeft.