Geen hulp Renault en PSA voor snelle vut

PARIJS, 27 FEBR. Renault en PSA (Peugeot en Citroën) krijgen geen steun van de Franse overheid om 40.000 werknemers van 51 jaar en ouder met pre-vut te sturen. De grote geprivatiseerde autoproducenten kampen met een relatief groot en oud personeelsbestand en tegenvallende resultaten.

Voor Renault is de noodzaak in te grijpen het meest acuut. Op 20 maart worden jaarcijfers verwacht die voor het eerst in tien jaar verlies zullen inhouden. In tegenstelling tot een eerdere, minder sombere aankondiging zal het verlies waarschijnlijk uitkomen tussen 4 en 5 miljard franc (1,3 tot 1,6 miljard gulden). President-directeur Schweitzer zal, naar wordt aangenomen, een nieuw bezuinigingsplan aankondigen dat wellicht sluiting van een hele fabriek met zich meebrengt.

Vorige zomer lekte via het weekblad Le Canard Enchaîné uit dat de directies van Renault en PSA de regering toestemming hadden gevraagd op korte termijn 40.000 man te laten afvloeien. Dat zou moeten gebeuren op grond van een bestaande pre-vutregeling die vertrek vanaf 56 jaar mogelijk maakt. Daar werd een eenmalige uitzondering op gevraagd om van een ongunstige leeftijdsopbouw bij de bedrijven af te komen. In ruil boden de directies aan 14.000 jongeren in dienst te zullen nemen.

De Franse regering heeft nu laten weten niet akkoord te gaan met de gevraagde massale pre-vut. De kosten voor de staat zijn alleen al een beletsel: 10 miljard gulden ineens, en bijna evenveel aan gederfde sociale premies. Voor een overheid die met man en macht probeert het begrotingstekort binnen de normen van het verdrag van Maastricht te krijgen, is dat geen detail.

Voor (ex-)staatsbedrijven in financiële nood moet Parijs dit jaar toch al tientallen miljarden guldens uittrekken. Crédit Lyonnais hoopt nog steeds op een nieuwe kapitaalinjectie van vele miljarden, verzekeraar GAN (ook in staatshanden) blijkt 6,6 miljard gulden nodig te hebben voordat van privatisering sprake kan zijn, de staatsspoorwegen SNCF zijn vooralsnog zwaar deficitair en de sociale fondsen hebben hun tekorten nog allerminst onder controle.

Voor de Franse regering is het verzoek om 40.000 man vanaf 51 jaar te mogen ontslaan ook onaanvaardbaar omdat met moeite weerstand wordt geboden aan het steeds algemenere verzoek pensioenleeftijd tot 55 jaar te verlagen. De stakingen in het openbaar stadsvervoer buiten Parijs zijn bezig te verlopen en hebben over het algemeen geen inwilliging van die eis opgeleverd. Parijs kan niet bij de auto-industrie aanmoedigen wat het elders bestrijdt. Renault en PSA moeten hun produktiviteit op andere wijze 10 procent verhogen om de concurrentie vol te houden.

    • Marc Chavannes