Chemiereus Akzo handhaaft winst op 1,3 miljard

ARNHEM, 27 FEBR. Het Nederlands-Zweedse chemieconcern Akzo Nobel heeft vorig jaar ongeveer evenveel netto winst gemaakt als in 1995. In 1996 werd 1,318 miljard gulden winst geboekt tegen 1,314 miljard in het jaar daarvoor. De omzet steeg met 4 procent tot 22,4 miljard het bedrijfsresultaat met 58 miljoen tot 2,03 miljard.

De omzetstijging was vooral gevolg van een positief effect van valutakoersen van drie procent. De afzet was 1 procent hoger, terwijl het gemiddelde niveau van verkoopprijzen ongeveer overeenkomt met dat van 1995. De invloeden van het kopen en afstoten van bedrijven was in vergelijking met 1995 onveranderd. De activiteiten in farmacie behaalden met 3,9 miljard een 5 procent hogere omzet dan in 1995 (3,8 miljard). De verkoopprijzen waren gemiddeld 2 procent hoger. De omrekeningseffecten van valuta veroorzaakten een stijging van 2 procent, terwijl het aankopen en verkopen van bedrijven een toename van 1 procent tot gevolg had. De afzet bleef nagenoeg op het niveau van 1995. Het bedrijfsresultaat hield de opgaande lijn vast en steeg met 6 procent tot 795 miljoen.

Door de lagere resultaten door de verkoop van de anticonceptiepil en de kosten van de nieuwe introducties van met name twee geneesmiddelen op het gebied van depressie en IVF bleven de resultaten van de farmaceutische dochter Organon achter bij die van het jaar daarvoor. Dat werd echter meer dan goedgemaakt door hogere bijdragen van de andere farma-activiteiten. Vooral Intervet, dat diergeneesundige medicijnen maakt en Diosynth, dat speciale grondstoffen voor de farmaceutische industrie maakt, overtrof de cijfers van 1995.

Bij verven en lakken was de omzet 7,4 miljard, 9 procent hoger dan het jaar daarvoor. Dat kwam vooral door positieve valuta-effecten (4 procent). Daarnaast waren er hogere verkoopprijzen (2 procent) en de aankoop van nieuwe bedrijven (3 procent). Vorig jaar daalden de grondstofprijzen nadat ze in 1995 wel op een zeer hoog peil stonden. De omzet van de chemie bedroeg 7,7 miljard, een toename van 5 procent. De gang van zaken bij de vezels werd nadelig beïnvloed door zeer ongunstige economische omstandigheden, voornamelijk in Europa, waar de bedrijfstak werd geconfronteerd met een ongeveer 10 procent lagere afzet. Hierdoor verminderde de bezettingsgraad en daalden de verkoopprijzen.

Het aantal medewerkers van Akzo bedroeg aan het eind van het vorig jaar 70.700 (1995: 69.800). De toename van het aantal personeelsleden kwam vooral door het consolideren van het bedrijf Inphar in India en Nobiles, in Polen. Bij vezels en chemie verdwenen banen. Akzo Nobel verwacht dit jaar een hogere netto winst.