Bolkestein: Tamilvlucht had moeten terugkeren

DEN HAAG, 27 FEBR. VVD-fractieleider Bolkestein vindt dat Nederland het Turkmeense vliegtuig dat anderhalve week geleden met 173 Tamils aan boord op Schiphol landde, overwijld had moeten terugsturen. Volgens hem is Sri Lanka een veilig land en was hier sprake van een zuiver geval van mensensmokkel om economische redenen. Bolkestein zei dit gisteren in het RTL-journaal.

Een Boeing van een dochtermaatschappij van Turkmenistan Airlines met uitsluitend Tamil-vluchtelingen aan boord kwam op 16 februari onder valse voorwendselen naar Nederland. De luchtvaartmaatschappij had verklaard dat de passagiers pelgrims uit Mekka waren afkomstig uit België en Frankrijk en dat zij in EU-paspoorten hadden.

Volgens de VVD-leider is de wet waarin staat dat elk asielverzoek afzonderlijk moet worden beoordeeld voor de Tamils niet van toepassing, omdat Sri Lanka als velig land moet worden beschouwd. Alleen in bijzondere, individuele gevallen acht Bolkestein uitzonderingen mogelijk. Hij stelt dat Tamil-vluchtelingen beter hun toevlucht kunnen zoeken in het zuiden van India waar al miljoenen Tamils verblijven.

Staatssecretaris Schmitz (Justitie) weerspreekt de uitlatingen van Bolkestein. Volgens haar zijn delen van Sri Lanka zeker nog niet velig en kan Nederland mensen die hier asiel aanvragen niet zomaar terugsturen. De Rechtseenheidkamer Vluchtelingenzaken van de rechtbank in Den Haag zal op 14 maart uitspraak doen over de vraag of Sri Lanka een veilig land is waarheen Nederland vluchtelingen kan terugsturen. De fracties van PvdA en D66 reageren eveneens afwijzend op de uitspraken.

Van de 173 Tamils zijn er 127 uit het opvangcentrum in Schalkhaar met onbekende bestemming vertrokken.