BELASTINGMUSEUM

Het Belastingmuseum is gevestigd aan de Parklaan 14-16 in Rotterdam. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag, 11-17 uur. Voor peuters is er in het museum een 'doe-hoek', wat oudere kinderen kunnen een museumspeurtocht maken. Toegang gratis, rondleidingen op afspraak. tel. (010) 4 36 56 29.

Het Belastingmuseum Prof.dr. van der Poel in Rotterdam houdt dit jaar drie speciale exposities, naast de permanente tentoonstelling over twintig eeuwen belastinggeschiedenis. De lopende expositie Fiscus onderdak, over de architectuur van de gebouwen waarin de Belastingdienst is gehuisvest, wordt verlengd tot en met 13 april. Op 29 april begint een tentoonstelling over rijkswapens, in het bijzonder de wapens die op borden van de Belastingdienst en de douane voorkwamen. Zowel gietijzeren borden met heraldiek uit de Middeleeuwen als eigentijdse logo's zullen te zien zijn, tot en met 12 oktober. Later die maand wordt een tentoonstelling geopend met als titel Belast water, over de fiscale aspecten van de strijd tegen het water. Het Hoogheemraadschap van Schieland is mede-organisator van deze tentoonstelling. Het Belastingmuseum zal dan niet meer de naam van prof.dr. J. van der Poel dragen. Deze belastingrechtsgeleerde (1888-1982) bracht destijds zijn privécollectie onder in het museum dat hij in 1937 oprichtte en dat in 1968 naar hem werd vernoemd. Met ingang van het nationaal museumweekeinde (12-13 april) zal de naam luiden: Belasting & Douane Museum. Op die manier wil het museum onder de aandacht brengen dat er ook over de douane het nodige te zien is. De permanente tentoonstelling in het Belastingmuseum biedt door middel van schilderijen, attributen, munten, zegels, werktuigen en aardewerk inzicht in de lange, internationale historie van de belasting. Zo is er een grafbeeldje te zien van 3000 jaar oud dat een Egyptische belastingambtenaar voorstelt. De Nederlandse belastinggeschiedenis is van recentere datum, de vroege Middeleeuwen. Toen werden diverse tolheffingen ingevoerd. Ook de diverse belastingoproeren die er in de loop van de eeuwen zijn geweest, krijgen aandacht in het museum, evenals onderwerpen als smokkelen en het illegaal stoken van alcohol.