'Banken zijn niet goed voorbereid op euro'

AMSTERDAM, 27 FEBR. Europese banken bereiden zich niet snel genoeg voor op de fellere concurrentie die de invoering van de euro met zich meebrengt. Dit blijkt uit een onderzoek dat het bureau Coopers & Lybrand heeft verricht in vijf landen onder banken met voornamelijk consumenten en kleine bedrijven als klant.

De meeste onderzochte banken realiseren zich niet dat een gemeenschappelijke Europese munt grote strategische gevolgen heeft. Ze staren zich blind op de korte termijn gevolgen van de euro op technologisch en organisatorisch gebied. Banken die wel hun strategie en produkten aanpassen aan de nieuwe munt, zullen hun marktaandeel vergroten, aldus het onderzoek. De banken in België en Duitsland lopen voorop bij de omschakeling naar de euro, gevolgd door hun Franse en Nederlandse collega's. Britse banken vormen de achterhoede. Alle landen verwachten concurrentie van Duitse banken, maar zelf hebben die nog geen vergevorderde plannen om de grens over te gaan. Nederlandse banken verwachten in het euro-tijdperk vooral concurrentie uit België en Duitsland. Voor henzelf ligt er een aantrekkelijke markt voor spaar- en beleggingsprodukten in Duitsland. De Belgische en Franse banken vrezen op hun beurt sterke concurrentie uit Nederland. Coopers & Lybrand verwacht dat een volgend stadium lokale fusies en overnames te zien zal geven, die hier en daar een internationaal karakter hebben. Pas veel later voorziet het onderzoek een golf van grensoverschrijdende fusies en acquisities. (ANP)