ZIEK

Wayne Eagling, artistiek leider van Het Nationale Ballet, heeft tijdelijk de zakelijke leiding van HNB op zich genomen. Dit in verband met ziekte van de zakelijk directeur Dick Hendriks.

Wanneer en of Hendriks terugkeert is onbekend. Het bestuur houdt er rekening mee dat Hendriks minstens zes maanden weg blijft. Eagling moet een gat van anderhalf miljoen in de begroting opvangen, omdat het gezelschap in het nieuwe Kunstenplan niet de gevraagde subsidieverhoging heeft gekregen.