Suriname: privé-geld voor stuwdam

PARAMARIBO, 26 FEBR. Het Kabalebo-waterkrachtproject in de Kabaleborivier in West-Suriname kan het best uitgevoerd worden met financiering van de particuliere sector. Met deze boodschap is president Jules Wijdenbosch teruggekeerd van een officieel bezoek aan buurland Brazilië. Volgens Wijdenbosch hebben groepen ondernemingen in Brazilië, onder wie het Duitse Siemens, belangstelling getoond in het project te participeren.

In Suriname bestaan al ruim twintig jaar plannen voor het West-Surinameproject, waarvan ook exploitatie van de bauxietvoorkomens in het Bakhuisgebergte deel uitmaken. Met Nederlands ontwikkelingsgeld werd eind jaren zeventig al een spoorlijn naar van het gebergte naar Apoera aan de Corantijn aangelegd, maar het spoor werd nooit gebruikt. Het waterkrachtproject is het belangrijkste onderdeel van het West-Surinameproject. Tot nu bleek het project nooit haalbaar. De vorige regering haalde de plannen echter opnieuw uit de lade.

Suriname heeft al een waterkrachtcentrale bij Afobaka, ten zuiden van Paramaribo. De opgewekte stroom wordt grotendeels gebruikt door het bauxiet- aluminiumbedrijf Suralco, dochter van het Amerikaanse Alcoa.

President Wijdenbosch zei dat volgens de Braziliaanse ideeën de twee stuwdammen in West-Suriname gefinancierd en gebouwd zouden moeten worden door partikuliere financiers en ondernemingen. Zo'n consortium zou de waterkrachtcentrale dan bijvoorbeeld vijftien jaar in eigendom moeten krijgen, waarna deze overgaat in handen van de Surinaamse overheid.

Volgens de voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Marcel Meyer, die de president vergezelde op zijn reis, zal Suriname in het jaar 2003 een groot tekort aan energie hebben, te meer nu er gewerkt wordt aan plannen om de produktie in het land sterk te verhogen. Met Brazilië is afgesproken dat de directeur van het energiebedrijf van de stad Sao Paulo naar Suriname komt om de energiesituatie te bespreken en eventuele bijstand te verlenen. Het Kabalebo-project omvat twee dammen en is begroot op een miljard dollar. Het zal in fasen moeten worden uitgevoerd. De dammen zouden een capaciteit krijgen van respectievelijk 500 en 300 megawatt.

President Wijdenbosch is inmiddels naar Venezuela vertrokken om ook daar over het Kabalebo-project te praten. Het project is ook onderwerp van gesprek tijdens een bezoek aan China van ex-legerleider Desi Bouterse, voorzitter van de regerende Nationaal Democratische Partij.

    • Leo Morpurgo