Shell gaat meer naar prestatie belonen

ROTTERDAM, 26 FEBR. Werknemers van Shell krijgen binnenkort een groter deel van hun salaris in de vorm van prestatiebeloning. Naast individuele prestaties tellen straks ook de prestaties van het lokale bedrijf of bedrijfsonderdeel mee in de berekening.

De uitbreiding van het variabele-beloningsbeleid geldt voor de 7.500 werknemers van Shell in Nederland die niet onder een CAO vallen. In totaal heeft Shell 11.000 werknemers in Nederland. Over twee weken beginnen de onderhandelingen over de nieuwe CAO voor de medewerkers op de locaties Pernis en Moerdijk. Of Shell ook voor deze werknemers prestatiebeloning zal voorstellen, wil de Shell-woordvoerder nog niet zeggen. “Wij onderhandelen alleen aan tafel, niet daarbuiten.”

Prestatiebeloning is binnen Shell niet nieuw. Op dit moment krijgen de werknemers met functiecontracten (niet-CAO) twee procent van hun salaris op basis van hun eigen individuele verrichtingen. Door nu ook een deel van het loon te koppelen aan de resultaten van het bedrijf (of bedrijfsonderdelen) denkt Shell het groepsgevoel van de werknemers te versterken. “Het past in de cultuuromslag die Shell met de reorganisatie twee jaar geleden in gang heeft gezet”, aldus de woordvoerder. Daarnaast sluit de sterkere nadruk op prestatiebeloning volgens Shell aan bij de trend die ook elders in het bedrijfsleven zichtbaar is: “Shell streeft naar marktconforme beloningen. Wespiegelen ons aan wat andere grote werkgevers op dit gebied doen”.

De koppeling aan bedrijfsprestaties kan volgens Shell op diverse manieren worden ingevuld. De bedoeling is dat de managers van de locale bedrijven per bedrijfsonderdeel of per afdeling voor de werknemers doelstellingen vaststellen. Die kunnen betrekking hebben op veiligheid, kostenbeheersing, marktaandeel of kwaliteit van de dienstverlening. “Maar ook het beperken van onverwachte shut-downs kan zo'n doel zijn”, aldus de woordvoerder. Shell wil de uitbreiding van het prestatieloon in twee stappen doorvoeren. In 1998 moet vijf procent van het salaris variabel zijn, nu is dat twee procent.