Rabo-klanten nemen massaal winst op beurs

UTRECHT, 26 FEBR. Particuliere klanten van de Rabobank hebben het aantal effectentransacties vorig jaar bijna verdubbeld tot 1 miljoen, maar ze hebben eind vorig jaar ook massaal winst genomen op de effectenbeurs. Sindsdien zijn zij terughoudend gebleven.

Dit bleek vanochtend bij de presentatie van de cijfers van de Rabobank, de bank met het grootste marktaandeel onder particuliere spaarders. “Onze klanten hebben niet meer dan 1 miljard gulden ingelegd op de beurs”, zei hoofddirectie-voorzitter drs. H. Wijffels vanochtend. Vermogenswinsten van enkele miljarden guldens hebben Rabo-klanten op spaarrekeningen geparkeerd. Gisteren brak de Amsterdamse beursindex (AEX) voor de tiende maal dit jaar een record.

De netto winst van de Rabobank is vorig jaar met 14 procent gestegen tot 1,43 miljard gulden. In de stroppenpot, die de Nederlandse banken dit jaar voor het eerst openbaar maken, zit een bedrag van 3,5 miljard gulden.

Wijffels zei voor het komende jaar opnieuw een stijging van de winst te verwachten, die in elk geval in lijn ligt met de stijging van het balanstotaal over de afgelopen jaren. Deze groei bedroeg gemiddeld 7,8 procent, zodat de winst over 1997 in de buurt van de 1,9 miljard gulden zal komen.

Wijffels toonde zich vanmorgen niet bezorgd voor ineenstorting van de woningmarkt, waarop Rabo in Nederland de grootste kredietverlener is. De afgelopen jaren zijn de prijzen van huizen uitzonderlijk gestegen. “Een horrorscenario, zoals dat recentelijk is geschetst, zie ik niet. Onze klanten hebben een sterk toegenomen voorkeur voor het kopen van huizen en dat niet alleen wegens de lage rente. Klanten zien het eigen huis als middel voor vermogensvorming. Zij betalen liever rente en aflossing dan huur, waarvan je nooit meer wat terugziet', zei Wijffels. Rabo zag het aantal afgesloten hypotheken vorig jaar toenemen van 130.000 tot 165.000.

De bank boekte daarnaast ook groei bij de beleggingen en levensverzekeringen. “De groei van de beleggingen bleef achter bij die van de levensverzekeringen en de andere toevertrouwde middelen. Veel klanten hebben hun bij de koersstijgingen vorig jaar gemaakte winsten te gelde gemaakt”, verklaarde Wijffels. De bedrijfsfinanciering groeide, zij het minder dan die voor particulieren. “Bedrijven zijn hun liquide middelen meer gaan gebruiken voor investeringen, waarbij ook een beroep werd gedaan op de bank”, zei Wijffels.

De kredietverlening steeg met 14 procent tot 216,3 miljard gulden, terwijl de hoeveelheid toevertrouwde middelen met 7,7 procent toenam tot 176 miljard gulden. Het balanstotaal beleefde een groeiversnelling met 13 procent tot 331 miljard gulden. De groei van het eigen vermogen bleef daarbij achter, waardoor de verhouding tussen de financiële buffer en het balanstotaal daalde van 12 tot 11,3 procent. “Winst is onze enige bron voor het eigen vermogen, maar de winstgroei kon dit jaar de gestegen solvabiliteitseisen niet helemaal bijhouden. Onze marge in onze vermogensbuffer is altijd ruim, zodat wij die groei kunnen opvangen”, zei Wijffels.

Het aantal werknemers steeg vorig jaar met 2.800 tot boven de 40.000. In Nederland nam het aantal werknemers met tweeduizend toe, van wie ongeveer een kwart in dienst kwam als gevolg van de invoering van de 36-urige werkweek. Dit jaar verwacht Wijffels een groei met duizend mensen.

De Voorzieniging voor Algemene bankRisico's (VAR), de tot vandaag geheime pot voor grote stroppen, wordt geheel omgezet in een zichtbaar Fond voor Algemene bankRisico's (FAR). De toevoeging aan de VAR bedroeg vorig jaar 845 miljoen gulden, maar voor de komende jaren ligt die naar verwachting een stuk lager. “Ongeveer 500 tot 600 miljoen gulden”, zei Wijffels vanmorgen.