Oud-IND-directeur Nawijn wil weer terug naar overheid

DEN HAAG, 26 FEBR. H. Nawijn, oud-topambtenaar van het departement van Justitie, wil terugkeren naar datzelfde ministerie of naar een ander Haags departement. De oud-directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst functioneert niet bij het organisatie-adviesbureau KPMG, waar hij vorig najaar was geplaatst nadat zijn positie bij Justitie onhoudbaar was geworden.

Het ministerie van Justitie bevestigt dat Nawijn gebruik wil maken van de terugkeergarantie die de oud-topambtenaar heeft bedongen. “Wij kijken uit naar een geschikte functie voor Nawijn binnen Justitie of binnen een ander departement”, zegt een woordvoerder van Justitie.

De overeenkomst tussen Justitie en Nawijn die leidde tot zijn vertrek naar KPMG was politiek omstreden. Nawijn kreeg van zijn departement een reorganisatie-project mee ter waarde van enkele miljoenen guldens. Hij moest voor KPMG de vreemdelingenpolitie gaan reorganiseren. Nawijn had eerder juist kritiek gekregen op de manier waarop hij als IND-chef die reorganisatie had uitgevoerd.

De Kamerleden De Graaf (D66), Van Oven (PvdA) en Rijpstra (VVD), die schriftelijke vragen stelden aan minister Sorgdrager, vreesden onder meer dat Nawijn in zijn nieuwe functie bij KPMG de ambtenaren van het ministerie voor de voeten zou gaan lopen. Bovendien hadden ze kritiek op de terugkeergarantie aan Nawijn.

De Graaf verklaarde vanmorgen desgevraagd dat “de afloop van deze zaak demonstreert dat je als rijksoverheid uiterst voorzichtig moet zijn met terugkeergaranties. Dit geval toont nu aan dat zulke outplacement-methodes geen succes garanderen.”

Nawijn zelf wilde vanmorgen niet op de achtergronden van zijn vertrek ingaan. “Eén ding staat vast: ik ga weg bij KPMG”, verklaarde hij desgevraagd. Hij bevestigde dat er gesprekken met Justitie gaande zijn over zijn terugkeer, maar ontkende terug te willen komen bij het departement zelf. Nawijn streeft ernaar opgenomen te worden in bijvoorbeeld het zogeheten 'ABD-circuit', de Algemene Bestuursdienst die topambtenaren laat rouleren over diverse departementen.

Pagina 3: 'Regeling beter dan uitkeren wachtgeld'

Een eerdere poging van Justitie om Nawijn via de ABD bij het ministerie van Landbouw geplaatst te krijgen, mislukte.

Secretaris-generaal H. Borghouts van het ministerie van Justitie verdedigde vorig jaar in een gesprek met deze krant de afspraak met Nawijn. De gevolgde procedure was volgens hem een goede methode om vertrekkende topambtenaren aan de slag te houden. Volgens hem was er “op deskundige wijze naar een plek gezocht” voor Nawijn. Borghouts zei een dergelijke regeling te prefereren boven een financiële afkoopregeling, zoals in 1995 met procureur-generaal Van Randwijck was getroffen en die minister Sorgdrager in grote politieke moeilijkheden had gebracht. “Dan betaal je een heleboel wachtgeld, maar je krijgt er geen arbeid voor terug.”, zei Borghouts. “Dat is wat mij betreft bijna nooit aan de orde. Ik vind dat wachtgeld ook loon is, en daar mag een arbeidsprestatie tegenover staan.”

Nawijn is echter nooit aan de uitvoering van zijn opdracht voor KPMG toegekomen. Sinds vorig najaar zit hij ziek thuis, aldus bronnen bij Justitie. Door de aanpassingsmoeilijkheden bij de overgang van de IND naar de management-consultancy, en door gering vertrouwen in zijn deskundigheid van bij de reorganisatie betrokken instellingen, kwam Nawijn niet toe aan zijn opdracht. Sinds enkele laatste weken is hij echter weer actief.

Enkele weken geleden heeft Nawijn een gesprek gehad met Borghouts en met directeur personeelszaken R. Nijhof van het ministerie van Justitie over zijn terugkeer. Volgens ingewijden verliep dat gesprek zeer moeizaam, en doet Justitie er alles aan om openvallende vacatures voor schaal 17 en 18 - passende functies voor Nawijn - zo snel mogelijk op te vullen met andere kandidaten.

Justitie moet nog een besluit nemen over de reorganisatie bij de vreemdelingenpolitie, de opdracht die Nawijn meekreeg naar KPMG. Omdat de opdracht aan de persoon Nawijn gekoppeld was, gaat deze niet automatisch over naar KPMG, maar wordt waarschijnlijk verspreid over andere externe bureaus.

    • Kees Versteegh