Onduidelijk testament: geen erfenis ex-vrouw

DEN HAAG, 26 FEBR. Mensen die hertrouwen maar toch willen dat hun ex-echtgenoot een deel van de erfenis krijgen, moeten dit testamentair zo vastleggen dat er na hun overlijden geen enkel misverstand over kan ontstaan.

Die conclusie kan worden getrokken op basis van een arrest van de Hoge Raad.

Het hoogste rechtscollege kwam onlangs tot een uitspraak in een zaak waarbij de ex-echtgenote en de weduwe van een 72-jarige man met elkaar een jurdische strijd voerden over de nalatenschap van de overledene. In zijn testament had de man zijn eerste vrouw als zijnde “mijn echtgenote Mevrouw C.K.” alsmede haar twee zonen met naam en toenaam aangewezen als enige erfgenamen. Bij het opmaken van het testament was hij nog met haar getrouwd.

In 1977 werd de echtscheiding uitgesproken. Ook toen de man in 1985 opnieuw trouwde, liet hij zijn testament ongewijzigd. Na zijn overlijden in 1993 kreeg zijn weduwe alleen haar wettelijk deel en verviel de rest van de erfenis aan zijn ex-echtgenote en haar twee kinderen.

De weduwe kwam hiertegen in het geweer maar verloor in eerste aanleg bij de rechtbank. Die ging ervan uit dat het testament de bedoelingen van de overledene juist weergaf en dat hij het daarom niet had veranderd. Het gerechtshof vernietigde dit vonnis in hoger beroep met het oordeel dat de erflater bij het gebruik van de woorden “mijn echtgenote” zijn scheiding niet had voorzien. Het hof ging aan het testament voorbij en oordeelde dat de wettelijke regels van erfrecht van kracht waren. De Hoge Raad heeft die beslissing als hoogste instantie onderschreven.

Volgens de woordvoerder van het Koninklijke Notariële Broederschap is het al praktijk bij de notarissen om mensen te adviseren minstens om de vijf jaar hun testament onder de loep te nemen en dat zeker te doen in geval van echtscheiding. Mensen die echt willen dat hun ex-echtgenoot een deel van hun erfenis krijgen, moeten dit in hun testament duidelijk aangeven door in dit geval de woorden “ex-echtgenote” te gebruiken, aldus de woordvoerder. (ANP)