Meeste Fransen achter anti-immigratiewet

PARIJS, 26 FEBR. Het is zo goed als zeker dat het Franse parlement de nieuwe immigratiewet van minister Jean-Louis Debré aanneemt. Ondanks heftige debatten in de Assemblée en felle protesten in Parijs en in andere steden, hoeft de regering geen verdere concessies te doen.

Gesterkt door opiniepeilingen die aangeven dat tweederde van het Franse volk het in principe eens is met de maatregelen die de regering wil treffen om illegale immigratie tegen te gaan, wierpen premier Juppé en zijn ministers een hoge verdedigingslinie op tegen de roep om complete intrekking van de Wet-Debré. De socialisten en communisten namen die eis van het buitenparlementair verzet tegen de wet over, maar de regeringsmeerderheid van 80 procent geeft hun geen schijn van kans.

De protesten buiten het parlement liepen gisteravond voor het eerst enigszins uit de hand. Terwijl minister Debré in de Nationale Assemblée betoogde dat alleen binnen deze tweede kamer van het parlement beslist werd over zijn wetsontwerp, raakten betogers op de Boulevard Saint Germain slaags met de massaal aanwezige ordepolitie.

Rond het parlement hadden agenten met vuurwapens in de aanslag een kordon gelegd, op de boulevard ging de mobiele eenheid over tot charges nadat de eerste keien door de lucht vlogen. De spandoeken met 'Niet de immigranten moeten weg, maar Debré' werden opgerold, de aanwezige politici van links maakten zich uit de voeten en een korte, maar felle veldslag volgde. Daarbij raakten 22 politiemensen gewond. Over de verwondingen aan 'burger'-zijde werden geen cijfers bekendgemaakt.

In Toulouse vocht de politie drie uur lang met betogers, die in tegenstelling tot de betoging van zaterdag ook daar jonger en militanter waren. In Toulouse gebruikte de politie traangas om de betogers uit elkaar te drijven. Tien mensen werden aangehouden en tien politiemannen raakten licht gewond.

Voor de ingang van de Assemblée voerden bekende en onbekende Fransen het woord tegen de verdere verscherping van de immigratieregels, die in 1982 (door de linkse regering-Mauroy) en vooral in 1993 (door de rechtse minister Pasqua) al aanzienlijk zwaarder werden gemaakt. In de vergadering van de Assemblée zei de socialistische fractievoorzitter Laurent Fabius: “Gisteren kregen wij de Wet-Pasqua, vandaag de Wet-Debré, wanneer volgt de Wet-Le Pen?” Buiten riep de acteur Michel Piccoli, zoon van Italiaanse immigranten: “U daar in het parlement bent bezig het Franse burgerschap kapot te maken.”

Wetend dat hij geen meerderheid achter zich kon verwachten, baseerde Fabius zijn oppositie vooral op juridische bezwaren tegen de tekst waar minister Debré maanden mee bezig is geweest. Volgens de socialist zal het Constitutionele Hof met de wetstekst de vloer aanvegen. Hij wees op principiële bezwaren, zoals de onvermijdelijkheid van het aanleggen van een privacy-onveilige vreemdelingendatabank, ook na de recente amendering van het omstreden artikel 1 (waarin van Franse gastheren wordt verlangd dat zij hun buitenlandse logé bij de politie afmelden na vertrek). Oud-premier en senator Michel Rocard (socialist) zei zondag: “Als het parlement voor teksten stemt waarvan het weet dat die in strijd met de Grondwet zijn, dan begint daar het terrein van de civiele ongehoorzaamheid en een vorm van ambtsmisdrijf.” De regeringsfracties zijn daar gisteren fel tegen ingegaan.

Premier Alain Juppé neemt vanmorgen de verdediging van zijn regering op zich met een ingezonden stuk in het dagblad Le Monde. Niet alleen wrijft hij de oppositie in dat de oorspronkelijke wet door een linkse regering is gemaakt, ook verwijt hij zijn tegenstanders vooral extreem rechts in de kaart te spelen door het verschil tussen legale en illegale immigratie opzettelijk te laten vervagen en door op te roepen tot wetsovertreding.

President Chirac heeft gisteravond de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement, de Spanjaard Gil-Roblès, onceremonieel kort ontvangen voor een kennismakingsgesprek en hem gezegd dat de motie (vragen om intrekking van de wet-Debré) die het parlement 20 februari aannam voor Frankrijk “onacceptabel” is.