Griekenland dreigt uitbreiding EU te blokkeren

BRUSSEL, 26 FEBR. Griekenland heeft gisteren in Brussel gedreigd met een veto tegen de toetreding van Midden- en Oosteuropese landen tot de Europese Unie als Turks-Cyprioten zouden moeten deelnemen aan de onderhandelingen over Cyprisch lidmaatschap van de EU.

De Nederlandse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Michiel Patijn, heeft als voorzitter van Europees-Cyprisch overleg een gezamenlijke Amerikaans-Europese inspanning aangekondigd om het probleem van Cyprus aan te pakken.

De Griekse onderminister van Buitenlandse Zaken, Papandreou, weigerde gisteren tijdens de jaarlijkse associatieraad van de EU met Cyprus akkoord te gaan met het standpunt van de andere veertien EU-landen over de noodzaak van deelname van Turks-Cyprioten aan de onderhandelingen over toetreding. De EU heeft Cyprus toegezegd dat onderhandelingen over toetreding een half jaar na de herziening van het Verdrag van Maastricht kunnen beginnen. Cyprus is gedeeld sinds 1974, toen het Turkse leger het noordelijk deel van het eiland bezette. De EU erkent alleen de Grieks-Cyprische regering.

Het Cyprische probleem is onderdeel van een hele kluwen onenigheden. Er zijn geschillen tussen Griekenland en Turkije. Bovendien wil Turkije zo snel mogelijk tot de EU toetreden, waartoe de EU-lidstaten niet bereid zijn. Turkije heeft gedreigd uitbreiding van de NAVO met een veto te zullen blokkeren als het geen uitzicht krijgt op lidmaatschap van de EU. De Verenigde Staten hebben daarom druk op de EU uitgeoefend om Turkije toe te laten.

De Griekse opstelling over Cyprus wekte gisteren flinke ergernis van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Klaus Kinkel. De Griekse onderminister Papandreou zei dat de EU-ministers Cyprus “gijzelaar van Turkije” willen maken en dat Duitsland “een politiek cadeau aan Turkije” wil geven. Hij waarschuwde dat de zaak ertoe kan leiden dat Griekenland zijn houding ten opzichte van de uitbreiding van de EU herziet. De Grieks-Cyprische minister van Buitenlandse Zaken, Alecos Michaelides, zei dat de Duitse opstelling twijfel oproept over het vooruitzicht van toetreding van Cyprus tot de EU.

Volgens Patijn is het voor niemand een geheim dat er binnen de EU stemmen opgaan die het weinig waarschijnlijk achten dat Cyprus volledig lid wordt als het politieke probleem niet wordt opgelost. Europees Commissaris Van den Broek, die gisteren voor een bezoek naar Cyprus vertrok, ontkende dat Turks-Cyprische deelname aan de onderhandelingen een nieuwe voorwaarde is. De EU-ministers willen tijdens een informele bijeenkomst volgende maand in Apeldoorn over hun conflict met Griekenland verder praten.

    • Ben van der Velden