Gauw thuis

TERWIJL DE SENAAT delibereert gaat Spangen verloren. Dat is de reactie van verontruste wijkbewoners op het verzet dat in de Eerste kamer op juridische gronden is gerezen tegen de nieuwe Drugspandenwet. Deze moet het de burgemeester mogelijk maken woonhuizen van waaruit wordt gedeald te sluiten.

Aangezien zo'n maatregel diep ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer van de burgers is daarvoor een expliciete wettelijke bevoegdheid vereist, zo heeft de rechter uitgemaakt. Deze weigerde in Venlo akkoord te gaan met ontruiming van een drugspand op basis van een plaatselijke verordening.

De noodzaak van een wet kan ook inhoudelijk niet ter discussie staan. De coffeeshops zijn in het drugsbeleid de grote steen des aanstoots, zoals minister Sorgdrager (Justitie) het noemt. Maar woonhuizen - en cafés - moeten niet worden vergeten als bron van drugsoverlast. Parallel aan het aangescherpte coffeeshopbeleid wordt al gewerkt aan strakker toezicht op de horeca. Wat blijft zijn de drugspanden. Het belang van een regeling werd door PvdA en VVD politiek onderstreept door met een initiatiefwet te komen.

DIT INITIATIEF is tegelijk de bron van alle juridische problemen in de Eerste Kamer. Het initiatiefvoorstel ging namelijk veel verder dan de Drugspandenwet waarmee de regering kwam. Panden zouden niet alleen kunnen worden gesloten wegens drugsoverlast maar eigenlijk om iedere denkbare ordeverstoring. Het huisrecht is van zo groot gewicht voor iedere burger dat dit zich niet verdraagt met een open-einderegeling.

Het kabinet had zijn wetsvoorstel bewust toegesneden op de directe drugsoverlast. In plaats van vast te houden aan deze verstandige aanpak hebben de staatssecretarissen Van de Vondervoort en Kohnstamm (Binnenlandse Zaken) tijdens de behandeling van de Drugspandenwet in de Tweede Kamer toch concessies gedaan aan het concurrerende initiatiefvoorstel. Een recept voor moeilijkheden met de senaat die bij uitstek de taak heeft wetgeving op juridische merites te bespreken. De Eerste Kamer ontkent geenszins de noodzaak de overlastproblemen aan te pakken. Maar met reden maakt zij bezwaar tegen wetgeving onder het motto “korte haal, gauw thuis”. De burger moet weten waar hij met wetten aan toe is. Nu zijn de drugspanden het probleem, maar de wet gaat over ieders huis.