Artistieke leiding RO Theater treedt terug na breuk

ROTTERDAM, 26 FEBR. De artistiek leiders van het RO Theater, Peter de Baan en Koos Terpstra, zijn door het bestuur van het gezelschap gedwongen terug te treden. Dat is het gevolg van een “uit lange gesprekken onherstelbaar gebleken vertrouwensbreuk” tussen de beide leden van de artistieke leiding.

Omdat geen van de twee leiders vrijwillig wilde terugtreden, heeft het bestuur, onder voorzitterschap van mevrouw M. van Rossen, burgemeester van Hellevoetsluis, beiden van hun leidinggevende taak ontheven. De ontslagen artistiek leiders blijven wel aan als regisseur, omdat “hun kwaliteiten als regisseur niet in het geding zijn”. Martin Berendse, zakelijk leider van het RO Theater neemt tijdelijk alle directietaken op zich, waaronder de artistieke.

Volgens Van Rossen wordt Berendse “niet een soort intendant”. “Hij gaat geen artistiek beleid bepalen, maar slechts het uitgezette beleid uitvoeren. De programmering van het lopende en komende seizoen ligt vast. Een voordeel daarvan is dat we de tijd hebben om een nieuwe artistieke leiding te zoeken, maar we hopen daar al voor deze zomer enig zicht op te hebben.” Tot de taak van Berendse behoort ook “het uitwerken van een voorstel voor een procedure om een nieuwe artistieke leiding te vinden en te benoemen.”

Het nu “onoplosbaar” gebleken conflict tussen beide artistiek leiders heeft volgens Van Rossen “vanaf het begin van hun samenwerking gesluimerd”. Peter de Baan trad in 1991 in dienst van het RO Theater als enige artistiek leider. Omdat hij zijn taak niet geheel naar tevredenheid vervulde, werd Terpstra door het toenmalige bestuur in 1995 benoemd tot tweede vaste regisseur. Volgens Van Rossen werd Terpstra later “op nadrukkelijk verzoek van beide heren” benoemd tot mede-artistiek leider. De verwachting was dat een gedeeld leiderschap “door kruisbestuiving een meerwaarde” op zou leveren.

Van Rossen: “Je kunt samenwerken op basis van de afspraak to agree to disagree, maar dat bleek toch niet mogelijk. Onder voorbehoud van alle nuances die er bij horen kan ik zeggen dat Terpstra een beleid voorstaat waarin de dialoog met de acteurs toonaangevend is. De Baan gaat veel meer uit van een idee of een stuk waar hij vervolgens acteurs bij zoekt.”

De nieuwe artistieke leiding hoeft “niet per se” één persoon te zijn, volgens Van Rossen. “We willen een leiding die recht doet aan de positionering van het RO Theater. Dat betekent een leider of leiders die garant staat of staan voor het behoud van de identiteit van het RO Theater als pluriform stadsgezelschap.”

Peter de Baan noch Koos Terpstra was vandaag voor commentaar bereikbaar.

    • Pieter Kottman