Winst Wereldhave stijgt met 7 pct tot 121 miljoen

DEN HAAG, 25 FEBR. De winst na belastingen van het vastgoedbeleggingsconcern Wereldhave is vorig jaar gestegen met 7,2 procent tot 121,5 miljoen gulden. De positieve winstontwikkeling is het gevolg van licht gestegen netto huuropbrengsten en beduidend lagere rentelasten. Het bedrijf stelt een dividend voor van 7,25 gulden per gewoon aandeel.

De bezettingsgraad van het vastgoed van Wereldhave bleef vorig jaar met 93,6 procent vrijwel op het niveau van 1995, toen het 93,5 procent was. Voor dit jaar is Wereldhave optimistisch gestemd. De directie vertrouwt op een verdere stijging van de winst per aandeel. De economische ontwikkeling in West-Europa en de Verenigde Staten ziet er goed uit en het beleggingsconcern voorziet hogere huuropbrengsten. Wereldhave heeft vorig jaar in Nederland en België voor 81,6 miljoen gulden aan onroerend goed aangekocht. Verkopen in Nederland, België en Engeland gaven een opbrengst van 129,8 miljoen gulden, waardoor een boekwinst werd gerealiseerd. Per saldo is de portefeuille aan onroerend goed vorig jaar toegenomen met 176 miljoen gulden tot ruim 2,5 miljard.

In februari van dit jaar heeft de overdracht van Carneby Street in Londen plaatsgehad. De verkoopopbrengst, na aftrek van de kosten, bedroeg 265 miljoen gulden, “beduidend boven de boekwaarde van eind 1995”. (ANP)