Winst DSM daalt met eenderde tot 720 miljoen gulden

HEERLEN, 25 FEBR. Chemieconcern DSM heeft vorig jaar een netto winst behaald van 720 miljoen gulden. Dat is een daling met 351 miljoen gulden, ofwel 32,7 procent ten opzichte van het topjaar 1995, toen de netto winst 1,071 miljard gulden bedroeg.

Dat is vanochtend bekendgemaakt door bestuursvoorzitter ir.S. de Bree bij de presentatie van de jaarcijfers over 1996. De daling van het resultaat schreef hij vooral toe aan lagere marges, zowel door lagere opbrengstprijzen als door gestegen kosten van grondstoffen.

De netto omzet over 1996 bedroeg 10,3 miljard gulden, een stijging met 4,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Die groei was mede het gevolg van hogere verkoopvolumes (2,7 procent). Verder hadden de gestegen koersen van met name de Amerikaanse dollar en het Britse pond een gunstige invloed van 1,4 procent op de netto omzet. Tegenover deze positieve invloeden stond vorig jaar gemiddeld een lager niveau van de opbrengstprijzen. De negatieve invloed daarvan op de netto omzet was 4,9 procent.

Het bedrijfsresultaat daalde met 524 miljoen gulden tot 998 miljoen in 1996. In procenten van de netto omzet nam het bedrijfsresultaat af van 15,5 procent tot 9,7 procent. Het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen kwam uit op 14,6 procent. Dat is aanzienlijk lager dan in 1995 toen dat percentage 24,1 procent bedroeg.

De Bree: “Dit resultaat is lager dan het voortreffelijke jaar 1995, maar het rendement op het geïnvesteerd vermogen ligt vrijwel op ons streefniveau van 15 procent. Dat beschouwen we als goed. En we hebben een duidelijke voortgang geboekt met de uitvoering van onze strategie. Zo konden we, mede door drie belangrijke acquisities - DSM-chemie Linz in Oostenrijk, Nitriflex in Brazilië en Deretil in Spanje - de omzet in de fijnchemie verdubbelen tot 1,2 miljard gulden.” De daling van het bedrijfsresultaat is vooral toe te schrijven aan de lagere marges. Daarmee worden de verkoopprijzen per ton minus variabele kosten bedoeld. Die lagere marges betroffen de koolwaterstoffen, polyetheen, polypropeen, caprolactam en acrylonitril. De Bree onthield zich van een prognose voor 1997. Naar het zich laat aanzien zullen de marges, met name voor polymeren, geleidelijk verbeteren.

Op basis hiervan verwacht De Bree dat de resultaten over de eerste helft van het lopende boekjaar op een niveau uitkomen dat vergelijkbaar is met het eerste halfjaar van 1996. Voor het tweede halfjaar is onvoldoende duidelijk hoe de economische groei, de olieprijzen en de valutakoersen zich ontwikkelen om daar een duidelijke uitspraak over te doen.

De netto winst per gewoon aandeel daalde van 29,60 gulden naar 23,83 gulden op basis van de ultimo jaar uitstaande gewone aandelen. DSM keert over vorig jaar een dividend uit van 9 gulden per aandeel. Afgelopen zomer is al een interimdividend uitgekeerd van 2,65 gulden per aandeel, het slotdividend zal dus 6,35 gulden bedragen.