'Wehrmacht geen misdadige organisatie'

BONN, 25 FEBR. De opening van de omstreden tentoonstelling over de misdaden van Hitlers Wehrmacht in München, ging gisteren gepaard met demonstraties van rechtse en linkse organisaties. Tot gewelddadigheden, waarvoor de politie vreesde, is het echter niet gekomen. Burgemeester Christian Ude (SPD) beschuldigde tijdens zijn toespraak de CSU (Christelijk Sociale Unie) ervan de “neo-nazi's een politiek podium” te hebben geboden.

Vlak voor de opening van de expositie demonstreerden 250 leden van de rechtse 'Anti-Belasterings-Actie München' voor het stadhuis waar de tentoonstelling tot 6 april te zien is. Tegelijkertijd hielden linkse groeperingen een tegendemonstratie. Voor het gebouw van de CSU hingen leden van de Groenen bruine sokken aan een waslijn op.

Al weken leverde de komst van de Wehrmacht-expositie naar Beieren hevige protesten op van de CSU, vroegere Wehrmachtofficieren en neo-nazi's die de eer van het voormalige leger willen redden. Niet alleen de titel van de tentoonstelling Vernichtungskrieg is de opposanten in het verkeerde keelgat geschoten.

“De centrale these van de tentoonstelling is dat de Wehrmacht een misdadige organisatie was. Dat accepteren wij niet”, zei fractievoorzitter Hans Podiuk van de CSU in München. Districtsbestuurder Peter Gauweiler verklaarde gisteren dat hij twijfelde aan de echtheid van de foto's waarop - onder de titel 'deportatie', 'galgen' en 'genadeschot' - wandaden van soldaten te zien zijn.

Ook de Beierse CSU-premier Edmund Stoiber noemde de tentoonstelling, die al in zestien steden te zien was, gisteren “beledigend en generaliserend”. Hij verklaarde dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog weliswaar “ernstige excessen van afzonderlijke soldaten” zijn geweest. “Maar dat geeft niemand het recht de hele Wehrmacht te diskwalificeren.”

Stoiber wilde geen commentaar geven op artikelen die in het CSU-orgaan Bayernkurier zijn verschenen onder de kop 'Hoe Duitsers worden belasterd'. Daarin werd geageerd tegen de veroordeling van nazi-misdaden tijdens de Neurenbergse processen in 1945/46. “U kunt mij er niet toe brengen dit te becommentariëren”, zei Stoiber, maar “over deze zaak zijn wij het binnen de CSU beslist met elkaar eens.”

De opposanten hebben een tegenexpositie georganiseerd over de Wehrmacht en de Bundeswehr, het huidige Duitse leger. Verscheidene militairen die tijdens de oorlog hebben meegevochten zullen het woord voeren.

Burgemeester Ude betichtte de tegenstanders van de expositie ervan zich schuldig te maken aan “onbetrouwbare generalisaties van historisch onbetwistbare feiten”. De kranslegging die de CSU gisteravond had georganiseerd bij het monument van de onbekende soldaat, noemde Ude schaamteloos met het oog op de slachtoffers.

De historicus Hannes Heer, die de tentoonstelling in opdracht van het Hamburgse Instituut voor Sociologisch Onderzoek heeft georganiseerd, pakte ook uit tegen de CSU. Hij verweet de partij een “normale bespreking over het nationaal-socialistische verleden tot een oorlog te hebben opgeblazen”. Heer bedankte de burgemeester voor de “vrijheid van meningsuiting”.

De burgemeester zei dat hij geen reden had om de aangekondigde demonstratie van neo-nazistische groepen, die zaterdag vanuit het hele land naar München komen, te verbieden. Hij deed een oproep aan linkse jongeren om de politie niet te dwingen “een spooktrein ook nog te moeten beschermen”.

    • Michèle de Waard