Vooruitzichten bouwbedrijven gunstig

De bouwnijverheid heeft een redelijk positief jaar achter de rug en gaat voor 1997 uit van een hogere omzet en winst. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) onder 1000 hoofdaannemers.

In 1996 steeg de reële omzet bij de bouwbedrijven, terwijl ook het aantal winstgevende bedrijven toenam. De winstmarges gingen omhoog, de personeelsbezetting nam toe en er werd meer voor eigen rekening en risico gebouwd. De orderportefeuille verbeterde niet, behalve bij de grotere bedrijven. Verder klaagden de aannemers over de scherpe prijsconcurrentie en hoge loonkosten.

De verwachtingen voor 1997 zijn bij de meeste bedrijven positief. In de grond- weg- en waterbouw was de stemming iets minder gunstig dan eind 1995, zonder dat van een drastische omslag kan worden gesproken. De orderportefeuille verslechterde en varieert van nog geen 4 maanden bij de kleinere bedrijven tot ruim 7 maanden in de grote.

In de sector burgerlijke en utiliteitsbouw (woningen en bedrijfspanden) steeg de omzet met 3,8 procent tot 43,3 miljard. In de sector grond- weg- en waterbouw ging de omzet 3,4 procent omhoog, tot 12,2 miljard gulden.