Van Veen in leiding van Holland Festival

AMSTERDAM, 25 FEBR. Jacques van Veen (42), de huidige directeur van de Stadsschouwburg in Groningen, gaat deel uitmaken van de nieuwe, driekoppige leiding van het Holland Festival. Dat heeft bestuurslid Emile Fallaux vanmorgen bevestigd. Het driemanschap werd vorige maand aangekondigd, tegelijk met de bekendmaking van de benoeming van Ivo van Hove tot artistiek leider van het festival.

In tegenstelling tot Fallaux stelde Van Veen vanmorgen zelf dat hij deel gaat uitmaken van een tweekoppige leiding, samen met Van Hove. Volgens het bestuur is echter nog steeds sprake van een driemanschap. Het derde lid is Monica van Steen, het huidige hoofd van de produktie-afdeling van het Holland Festival. Binnen de nieuwe structuur is volgens het bestuur Van Hove de eindverantwoordelijke en krijgen Van Veen en Van Steen gelijke bevoegdheden. Van Veen wordt belast met de 'dagelijkse leiding' van het festival, wat inhoudt dat hij zich gaat bezighouden met het personeelsbeleid, de contacten met de subsidiënten en het aanhalen van de betrekkingen met andere kunstinstellingen. Van Veen wordt plaatsvervanger van Van Hove. Van Steen wordt verantwoordelijk voor de organisatie en produktie van de festivalmanifestatie, die in juni gehouden wordt.

De bredere structuur stelt, volgens bestuurslid Emile Fallaux, het festival in staat zich, naar de wens van het bestuur, 'extraverter' op te stellen. Zo wordt gedacht aan een substantiële randprogrammering in een “festivalcentrum, waar iets meer te halen valt dan een kopje koffie en een foldertje”. De belangstellende zal er terecht kunnen voor kleinere produkties, debatten en openbare gesprekken. Van Steen (44) is al elf jaar werkzaam voor het festival. Van Veen was eerder zakelijk leider van het muziekcentrum Paradiso in Amsterdam.