Steun voor Britse oproep aan Shell uit Nederland

ROTTERDAM, 25 FEBR. Een aantal grote Nederlandse beleggers kan zich vinden in het initiatief van Britse aandeelhouders Shell Transport and Trading om de oliemaatschappij op de komende aandeelhoudersvergadering in een resolutie op te roepen nadrukkelijker aandacht te geven aan maatschappelijke onderwerpen als milieu en mensenrechten.

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), het op een na grootste pensioenfonds ter wereld, “kan zich het initiatief van de Britse aandeelhouders goed voorstellen”, zo liet een woordvoerder vanochtend desgevraagd weten. Het ABP juicht het voornemen van Shell toe om haar gedragscode ('Verklaring van Algemene Beleidsuitgangspunten') te herzien en begrijpt dat, in de Angelsaksische context, aandeelhouders daar nu ook hun zegje over willen doen.

De actie van de Britse aandeelhouders Shell heeft de nadrukkelijke aandacht van het pensioenfonds PGGM. W. Keijzer, bij PGGM mede-verantwoordelijk voor de beleggingsportefeuille van het pensioenfonds, staat er symphatiek tegenover. Hij verwacht dat het hier in Nederland dezelfde richting zal opgaan als in de VS en nu dus ook Engeland, waar aandeelhouders zich meer en meer uitspreken over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming.

“Wij willen ons als PGGM ook steeds meer op de lange-termijnstrategie van ondernemingen gaan concentreren.” Zowel van het ABP als van PGGM valt echter voor de komende aandeelhoudersvergadering van Shell geen actie te verwachten.

De woordvoerder van het ABP wijst erop dat de discussie in Nederland over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en de rol van de aandeelhouder daarin “nog in volle gang” is. “Het is een ontwikkeling die in Nederland nog maar net is begonnen. Nederland zal, ook via buitenlandse aandeelhouders, steeds meer met dit soort kwesties in aanraking komen.”

Shell wil zijn gedragscode herzien. Het adviesbureau Pirc (Pensions Investment Research Consultants) dat het initiatief tot de resolutie heeft genomen, zegt nu ook met onder meer Amerikaanse aandeelhouders van Koninklijke Olie in gesprek te zijn over een mogelijke actie op de komende aandeelhoudersvergadering van Koninklijke Olie, de Nederlandse tak van Shell. Alan MacDougall van Pirc wilde vanochtend, hangende de uitkomst van de gesprekken, geen namen prijsgeven

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) zegt contacten te hebben met Pirc. Directeur P. Sprengers van de VDBO vindt het voor Nederland evenwel nog te vroeg voor een resolutie. Wel zal Sprengers op de komende aandeelhoudersvergadering van de Koninklijke vragen naar “garanties voor de implementatie” van de nieuwe gedragescode.