Smadelijk ontslag Krosse zet Simons onder grote druk

ROTTERDAM, 25 FEBR. Het ontslag van directeur drs. J.A.J. Krosse van de Rotterdamse dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft de gemoederen in de Rotterdamse politiek bezighouden. De SP'er C. van Heumen wil PvdA-wethouder Hans Simons (Sociale Zaken) interpelleren over zijn beleid. M. Kneepkens (Stadspartij) zei gisteravond in de televisierubriek NOVA dat Simons “wegens dit sociale schandaal” moet aftreden.

Krosse, PvdA-lid en oud-wethouder Sociale Zaken van Tilburg, werd twee jaar geleden vooral op aandringen van zijn partijgenoot Simons tot directeur van de Rotterdamse sociale dienst benoemd. Hij nam vrijdag ontslag nadat hij door Simons was geschorst. Krosse had uitgaven gedaan op kosten van de sociale dienst die hij niet had verantwoord.

Bij zijn benoeming, voor een periode van drie jaar, verklaarde Krosse niet bereid te zijn vanuit Tilburg naar Rotterdam te verhuizen. Hij kreeg de keuze tussen een vergoeding van 1.100 gulden per maand voor een pied-à-terre, een flat op de Rotterdamse Kop van Zuid, of een vergoeding van 400 gulden per maand voor representatiekosten. Gebleken is dat de directeur beide vergoedingen zijn uitbetaald. Krosse zei gisteravond in NOVA dat hij zijn flat als “verlengd kantoor met slaapmogelijkheden” beschouwde.

Behalve deze 'fout' erkende Krosse ook dat zijn echtgenote de beschikking had over een OV-jaarkaart die door de sociale dienst werd betaald. Hij schafte ook een fitness-apparaat aan zonder de kosten daarvan aan de dienst terug te betalen. Bij de sociale dienst (1.600 werknemers en een 'omzet' van twee miljard gulden), waar bij zijn aantreden problemen bestonden en waar hij met hard ingrijpen een herstructurering doorvoerde, baarde hij opzien met een tienduizenden guldens kostende herinrichting van de directievertrekken en de aanschaf van een Ford Galaxy (prijs 56.000 gulden) als directie-auto voor hem en twee in september jl. benoemde adjunct-directeuren.

Rotterdamse raadsleden kregen de afgelopen jaren herhaaldelijk aanwijzingen dat in de sociale dienst veel onvrede heerste over het harde optreden van Krosse, die de dienst moderner en meer marktgericht wilde laten opereren. Harde bewijzen voor frauduleus handelen ontbraken echter, zo verklaarde Simons vrijdag. De gemeentelijke accountantsdienst stelt een onderzoek in naar Krosse's financieel beleid. Simons zei gisteren desgevraagd niet uit te sluiten dat nog meer onregelmatigheden aan het licht komen.

Krosse zei in NOVA dat hij “hard had geknokt en dus ook vijanden had gemaakt” om de dienstverlening te verbeteren en dat hij daarmee het afgelopen kwartaal voor het eerst succes had geboekt. Hij erkende dat hij als directeur van een instelling met 51.000 klanten in een 'glazen huis' opereerde, maar dat hij dat “gewoon niet had opgepikt”. “Simons heeft mijn beleid steeds gesteund”, aldus Krosse.