Proces Zimbabwe in teken van homo-haat

HARARE, 25 FEBR. De burgers van Zimbabwe, die de laatste tijd gewend zijn geraakt aan de anti-homotirades van hun president, Robert Mugabe, moeten maandag zijn geschokt. Tijdens een geruchtmakend proces tegen een politieman, die werd verdacht van moord op een collega, zei beklaagde dat hij drie jaar lang tot homoseksuele handelingen is gedwongen door de voormalige president van Zimbabwe, Canaan Banana, een politieke bondgenoot van Mugabe.

Banana (60), een methodistenpredikant en theoloog die in Zimbabwe geldt als grijze eminentie, zou de politieagent hebben gedwongen tot homoseksuele handelingen. Beklaagde Jefta Dube bekende dat hij een collega-politieman, die hem had getreiterd met zijn 'affaire', had doodgeschoten en werd tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. De openbare aanklager had levenslang geëist, maar de president van de rechtbank, David Bartlett, achtte de bewijzen voor de druk die Banana op Dube had uitgeoefend een verzachtende omstandigheid.

De rechtszaak was de eerste officiële onthulling van Bananas reeds lang vermoede homoseksualiteit. Voor de betrokkene en zijn kompaan Mugabe kwam die des te harder aan omdat de zittende president al lang en luidruchtig campagne voert tegen homoseksuelen, die hij pleegt weg te zetten als “minder dan honden en varkens”. Homoseksualiteit is illegaal in Zimbabwe. Van homo-activisten worden de gangen nagegaan, hoewel er nog geen enkele is vervolgd.

In de overwegingen bij zijn vonnis zei Bartlett dat de rechtbank het bewijsmateriaal moest aanvaarden, waarbij inbegrepen een psychiatrisch rapport. Daarin staat dat agent Dube, gezien zijn afkeer van homoseksuele handelingen, leed aan post-traumatische stress toen hij zijn collega in september 1995 doodschoot. (AP)