Premier Pakistan preekt soberheid en kritiseert IMF

NEW DELHI, 25 FEBR. De nieuwe Pakistaanse premier, Nawaz Sharif, heeft drastische bezuinigingen aangekondigd om de Pakistaanse economie, die wordt gekweld door een zware schuldenlast, weer op koers te krijgen. Alleen defensie, in Pakistan al decennia lang een onaantastbare begrotingspost, zal worden ontzien.

Tijdens zijn eerste grote toespraak voor de nationale televisie verstrekte Sharif, wiens ruime verkiezingszege eerder deze maand door het Pakistaanse bedrijfsleven met vreugde werd begroet, geen nadere bijzonderheden over de op handen zijnde bezuinigingen.

Wel beklaagde hij zich er over dat zijn land de afgelopen jaren hoe langer hoe meer afhankelijk is geworden van de voorschriften van internationale organisaties als het Internationaal Monetair Fonds (IMF). “Wat voor soort onafhankelijkheid is dit, dat de Pakistaanse regering niet de macht heeft zijn burgers tegen hoge prijzen te beschermen (en) onze crediteuren ons de wet voorschrijven”, aldus de kersverse premier.

Het IMF probeert Pakistan al jaren een grotere fiscale discipline op te leggen. Het voerde vorig jaar langdurige onderhandelingen met de regering van Benazir Bhutto, waarbij de economische heelmeesters uit Washington in ruil voor dringend noodzakelijke nieuwe kredieten verlangden dat de grote feodale landheren van Pakistan (onder wie de familie Bhutto zelf) eindelijk belasting zouden betalen en er ook zou worden gesnoeid op de defensiebegroting. Het IMF slaagde er echter niet in zijn zin geheel door te drijven.

De buitenlandse schuld van Pakistan beloopt thans zo'n 30 miljard dollar en de renteaflossingen liggen het economisch gezien nog altijd zeer achterlijke land als een molensteen om de nek. Ruim tweederde van de staatsuitgaven gaat alleen al op aan de rente, aflossingen en defensie. Voor de ontwikkeling van sectoren als onderwijs en gezondheidszorg rest vrijwel niets.

Toen de regering Bhutto begin november naar huis werd gestuurd door president Farooq Leghari, bedroegen de buitenlandse valutareserves van Pakistan een schamele 638 miljoen dollar. Slechts door een nieuwe lening tegen hoge rente af te sluiten, wist de volgende interim-regering een bankroet af te wenden.

Sharif riep gisteren tevens de Pakistaanse gemeenschap in het buitenland op om met gulle hand buitenlandse valuta naar het moederland over te hevelen. Lieden die meer dan 100.000 dollar zouden overmaken, stelde hij een persoonlijke bedankbrief in het vooruitzicht of zelfs een medaille.

De premier, zelf afkomstig uit een rijk industrieel geslacht, preekte ditmaal soberheid. Hijzelf zou bij voorbeeld zo weinig mogelijk van dienstauto's gebruik maken. Er zouden bovendien nieuwe wetten van kracht worden om de corruptie te beteugelen. Volgens een recent Duits onderzoek was Pakistan na Nigeria het meest corrupte land ter wereld. Om zijn bescheidenheid te onderstrepen verstrekte Sharif ook een telefoonnummer, waar gewone burgers terecht kunnen om de regering desgewenst van advies te dienen.

    • Floris van Straaten