Plasseks-poster

Ik hoop dat de gewone burger eindelijk in het geweer komt tegen de heren van de reclame én tegen kunstenaars die onder het mom van kunst de grenzen van bloot en seks steeds verder verleggen.

Zij zijn blind voor de invloed die zij uitoefenen met name op de jeugd. Het is de hoogste tijd dat zij gedwongen worden hun verantwoordelijkheid te nemen. Ten overvloede wijs ik erop dat het Groninger Museum een overheidsinstituut is, dat als zodanig een opvoedkundige en cultuurbepalende functie heeft.

    • Lottie van Zwol