Nuis wil overleg over muzieknorm

DEN HAAG, 25 FEBR. Staatssecretaris Nuis (OCW) is bereid te overleggen met de Nederlandse orkesten over de praktische uitwerking van de op 1 januari ingevoerde norm dat gesubsidieerde Nederlandse orkesten minstens zeven procent van de tijd op het podium Nederlandse muziek moeten spelen. Het Koninklijk Concertgebouworkest kondigde vorige week aan zich daar om artistieke redenen niet aan te willen houden.

Volgens de woordvoerster van Nuis wil de staatssecretaris de meningsverschillen daarover niet op de spits drijven en gaat het hem erom te bezien waar de problemen liggen. Nuis houdt echter vast aan de norm, waarmee de Tweede Kamer heeft ingestemd. Met het Contactorgaan van Nederlandse Orkesten is inmiddels afgesproken te overleggen op basis van een door de orkesten nog te formuleren concreet alternatief. Het Tweede Kamerlid Lambrechts (D66) heeft Nuis gisteren gevraagd duidelijkheid te verschaffen over de uitvoerbaarheid van de norm en eventuele strijdigheid daarvan met Europese regelgeving.