NS moet snel airco in treinen aanpassen

DEN HAAG, 25 FEBR. Het ministerie van VROM legt de Nederlandse Spoorwegen (NS) een dwangsom op die tot 2,2 miljoen gulden kan oplopen. VROM eist dat de NS binnen een half jaar de airconditioning in 81 dubbeldeks treintoestellen aanpast. Die voldoet volgens VROM niet aan de technische voorschriften en daarmee overtreedt de NS het zogeheten CFK-besluit, dat de ozonlaag moet beschermen.

De overtreding kwam volgens VROM aan het licht tijdens een controlebezoek van de Inspectie Milieuhygiëne en is volgens VROM meteen aan de NS gemeld. De NS zei vanmiddag desgevraagd dat ze de overtreding van de milieurichtlijn zélf heeft ontdekt en VROM daarover heeft ingelicht.

Het CFK-besluit legt produktie, handel en gebruik van CFK aan banden, ter bescherming van de ozonlaag. De NS overtreedt volgens VROM dit besluit in 580 airco's met 7.122 verboden zogeheten flareverbindingen. Dit zijn koppelingen van leidingen in koelinstallaties. De NS stelt in een reactie dat de airco's geen CFK- maar HFK-verbindingen bevatten. Die zouden de ozonlaag niet aantasten. “Er is geen sprake van een noodsituatie”, aldus een NS-woordvoerder. HFK-verbindingen die wel effect hebben op het broeikaseffect, vallen wel onder het CFK-besluit. De NS is bereid de treinstellen aan te passen.

De NS zegt veel tijd nodig te hebben voor de verwijdering van alle 7.122 flareverbindingen. Volgens de NS kunnen dagelijks niet meer dan twee airco's, die ieder 12 of 13 flares bevatten, worden vervangen.

Het ministerie gaat daar niet mee akkoord. Volgens VROM kan de NS extra materiaal en personeel inhuren, zodat meer airco's per dag kunnen worden vrijgemaakt van flareverbindingen. De NS heeft nog geen actie ondernomen om aan de regels te voldoen, aldus VROM. Nadat NS Reizigers een laatste mogelijkheid was geboden om de problemen op te lossen, heeft VROM een dwangsombeschikking gestuurd.