Nijmeegse notaris na reeks klachten uit zijn ambt gezet

AMSTERDAM, 25 FEBR. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de Nijmeegse notaris mr. J. Janssen met onmiddellijke ingang uit zijn ambt gezet. Aanleiding voor het besluit, dat volgens de Koninklijke Notariële Broederschap maar hoogst zelden voorkomt, is een reeks van klachten over het kantoor van Janssen.

Janssen kreeg de afgelopen jaren tweemaal een berisping omdat zaken niet goed afgehandeld waren. Eind vorig jaar maakte een kandidaat-notaris van zijn kantoor een fout in een erfeniskwestie wat resulteerde in een derde klacht. Over deze zaak loopt nog een civiele procedure bij de Arnhemse rechtbank. Er was in geen van de gevallen sprake van financiële malversaties.

Voor de Kamer van Toezicht bij de rechtbank in Arnhem was de derde zaak voldoende om het gerechtshof in Amsterdam te vragen om “defungeren”, zoals het uit het ambt zetten van een notaris officieel heet. Donderdag bekrachtigde het hof dit besluit.

Janssen en zijn advocaat mr. E. Verbunt uit Utrecht stellen beiden dat alle notariskantoren wel eens met dergelijke klachten te maken krijgen. Verbunt had de Nijmeegse notaris eerder verzekerd dat hij niets te vrezen had. Beiden waren “sprakeloos”, toen zij vrijdag per fax de beslissing van het hof vernamen. “Mij is een oor aangenaaid door jaloerse anderen”, aldus Janssen vanmorgen.

De 59-jarige Janssen is in Gelderland zeer bekend. Hij heeft zitting in tal van besturen. Talloze malen fungeerde hij als notaris bij recordpogingen en loterijen voor het goede doel.

De notaris moest, zei hij vanmorgen, vrijdag direct zijn pen neerleggen. Inmiddels zijn de sloten van zijn kantoor veranderd. Personeelsleden hebben onder ede moeten verklaren dat zij Janssen niet binnen zullen laten. Alle rekeningen van de ex-notaris zijn geblokkeerd. Omdat het gerechtshof donderdag al uitspraak deed, moeten de aktes die Janssen donderdag nog passeerde opnieuw worden opgemaakt.

“Er is geen enkele beroepsmogelijkheid tegen deze uitspraak. Een misdadiger is nog beter af”, zegt Janssen. De ex-notaris wil met zijn advocaat bekijken of het zin heeft de zaak “tot de bodem” uit te zoeken. (ANP)