Melkert tegen verhoging van sociale premies

DEN HAAG, 25 FEBR. Minister Melkert (Sociale Zaken) is tegen verhoging van sociale premies om het tekort van bijna 10 miljard bij de sociale fondsen weg te werken. Volgens de bewindsman valt het tekort weg tegen lagere uitgaven voor de bijstand en een overschot bij het WW-wachtgeldfonds.

Uit dit wachtgeldfonds worden de eerste dertien weken van werkloosheid betaald. Het fonds heeft een overschot van drie miljard gulden.

Gisteren doorkruiste de rechter het voornemen van Melkert om dit overschot tegen de tekorten weg te strepen. De rechter schrapte een verbod van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) om het tekort van drie miljard via zogenoemde negatieve premies terug te betalen aan werknemers. Hierdoor krijgen ze maandelijks tussen de 15 en 300 gulden netto terug. Dit bedrag variëert omdat de wachtgeldpremies per bedrijfstak door de bedrijfsverenigingen worden vastgesteld.

Melkert erkent dat hij geen greep heeft op de wachtgeldfondsen. Wel heeft staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) de juridische mogelijkheid om het besluit van de bedrijfsverenigingen geld terug te geven ter vernietiging aan de Kroon voor te dragen.

Volgens een woordvoerster van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beraadt de staatssecretaris zich nog op stappen. De bedrijfsverenigingen hebben haast gemaakt met de juridische procedure om het verbod op negatieve premies terug te laten draaien.

Per 1 maart gaan de verenigingen op in het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen dat ook het WW-fonds beheert waaruit de uitkeringen na de werkloosheidsperiode van dertien weken worden betaald.

Dit fonds is met een tekort van 4,5 miljard verantwoordelijk voor het grootste deel van de fondstekorten.

De bedrijfsverenigingen vrezen dat door het opgaan van het wachtgeldfonds bij dezelfde beheerder als het WW-fonds, het overschot met het tekort 'vermengd' wordt.

Melkert meent dat de tekorten van de sociale fondsen hem wel voor een “probleempje” stellen.

“Onoplosbaar is het niet, het tekort wijkt maar twee procent af van de raming”, aldus de bewindsman. Zowel de Tweede Kamer als de beheerders van de fondsen dringen erop aan de premies te verhogen nu het economisch goed gaat.

Melkert ziet in de gunstige economische situatie aanleiding af te zien van premieverhoging. Hij onderstreept dat de sterke groei van de werkgelegenheid niet toevalt aan de mensen die uitkeringen van de fondsen krijgen, maar een bijstandsuitkering 'achterlaten'. Hierdoor zijn de uitgaven aan de bijstand gedaald.

Vorige maand pleitten directeuren van gemeentelijke sociale diensten nog voor het zo snel mogelijk verhogen van de bijstandsuitkeringen. Hierdoor zouden de bijstandsuitgaven weer stijgen.