Italië ontdekt pestgevallen onder varkens uit Nederland

ROME, 25 FEBR. In Italië zijn twee besmettingshaarden van varkenspest ontdekt onder varkens uit Nederland. Een deel van de besmette partij is uitgevoerd na de ontdekking van de varkenspest in het Brabantse Venhorst, maar vóór de exportverboden.

“Deze problemen zullen in de toekomst zeker consequenties hebben voor onze handelscontacten”, zei een veterinair medewerker van het Italiaanse ministerie van Gezondheid, A. Raffaele, vanmorgen in een telefonisch vraaggesprek. Italië is na Duitsland de tweede markt voor de Nederlandse varkensexport. Raffaele zei dat Italië door de geconstateerde problemen “een groot economisch nadeel” dreigt te lijden bij de export van prosciutto di Parma en ander verwerkt varkensvlees.

De varkenspest is geconstateerd bij een partij van 2200 varkens en biggen die in twee zendingen naar Italië zijn gestuurd. De eerste lading is op 30 januari vertrokken, de tweede op 6 februari. Op 4 februari zijn in Nederland de eerste gevallen van varkenspest gemeld.

Het ministerie van Landbouw in Den Haag liet vanmorgen weten dat nog wordt onderzocht of er een vervoersverbod is overtreden. “De eerste aanwijzingen zijn dat er niets illegaals is gebeurd”, zei een woordvoerder.

Zaterdag zijn op een mestbedrijf in Magione, in de regio Umbrië, 1600 besmette varkens afgemaakt. Vandaag zouden op een mesterij vierhonderd kilometer verder zuidelijk, in Teggiano, bij Salerno, zeshonderd varkens worden vernietigd. Uit voorzorg zijn alle Italiaanse bedrijven die de afgelopen tijd Nederlandse varkens hebben ontvangen, in quarantaine gezet voor een periode van veertig dagen, de incubatietijd van varkenspest.

Tot zover onze correspondent. In het Brabantse Odiliapeel is opnieuw een geval van varkenspest vastgesteld. Het totale aantal besmette bedrijven in Nederland is daarmee sinds de uitbraak van de epidemie, begin februari, tot 24 gestegen. Dat heeft het ministerie van Landbouw gisteren bekendgemaakt.

Pagina 3: 'Nederland nam te laat maatregelen'

Volgens de Italiaanse autoriteiten bestaat er geen twijfel aan dat de varkenspest uit Nederland komt. De besmette mestbedrijven werken beide volgens het all in, all out principe. Daarbij wordt het bedrijf na iedere verwerkte lading varkens gedesinfecteerd voordat er nieuwe dieren komen.

Raffaele zei dat Nederland eerder maatregelen had moeten nemen en vrijwillig een exportverbod had moeten afkondigen direct nadat de eerste gevallen van varkenspest zijn geconstateerd. “Op de korte termijn lijd je hierdoor schade, maar de schade op de langere termijn is veel groter”, zei Raffaele. “In het eerste geval importeer je bijvoorbeeld twee weken niet, en anders wordt dat drie maanden.”

Hij herinnerde eraan dat Italië in 1993 bij een mond- en klauwzeerepidemie meteen de grenzen heeft gesloten. “Dat is Europees gedrag, dan neem je je eigen verantwoordelijkheid”, zei Raffaele. De woordvoerder van Landbouw in Den Haag zei dat Nederland geen formele klachten of protesten van Italië heeft ontvangen en dat de belangrijkste handelspartners zijn geïnformeerd dat er varkens zijn geëxporteerd nadat de eerste gevallen van pest zijn geconstateerd.

Het Nederlandse kabinet heeft op 10 februari een exportverbod voor een deel van Noord-Brabant ingesteld. De Europese Commissie heeft dat op 12 februari aangescherpt tot een algemeen exportverbod.

Nederland exporteert jaarlijks bijna een miljoen varkens en biggen naar Italië. Ruim tweederde daarvan zijn mestbiggen. Italiaanse autoriteiten verwijten de Nederlandse veterinaire diensten in het algemeen gebrekkige controle op die export. Via het zogeheten Animo-systeem wordt informatie over export elektronisch doorgegeven naar Italië. Volgens het Italiaanse ministerie van Gezondheid klopt die informatie over herkomst en bestemming vaak niet met de gegevens die op documenten staan.

Overigens geeft een Nederlandse exporteur in het algemeen als eindbestemming op wat zijn Italiaanse partner hem daarover heeft doorgegeven. Italië is verder niet goed aangesloten op het Animo-systeem en ontvangt een groot deel van de informatie die op deze manier wordt doorgegeven, wat later per fax.

Het Italiaanse ministerie van Gezondheid is aan het uitzoeken of de verschillen in informatie via Animo en papieren het gevolg zijn van slordigheid of van bewuste misleiding.

    • Marc Leijendekker