Indienen klacht tegen advocaat eenvoudiger

ROTTERDAM, 25 FEBR. De Nederlandse Orde van Advocaten gaat een nieuw systeem invoeren voor de behandeling van klachten tegen advocaten. De Orde denkt aan een geschillencommissie bij de Consumentenbond zoals die al bestaat voor bijvoorbeeld banken en verzekeringsmaatschappijen. De afhandeling van klachten is nu nog bijna geheel in handen van de advocatuur zelf.

Met de hervormingen wil de Orde tegemoet komen aan ontevredenheid over de huidige klachtenprocedure en de kosten van de tuchtrechtspraak terugdringen. In 1994 bedroegen die kosten meer dan één miljoen gulden. In het nieuwe systeem zullen zowel klachten over declaraties als over dienstverlening worden behandeld. Voor ernstige overtredingen van het gedragsrecht van advocaten blijven de huidige tuchtcolleges bestaan.

Jaarlijks worden meer dan 3.000 klachten tegen advocaten geregistreerd. Het werkelijke aantal is vermoedelijk hoger, omdat niet alle bezwaren worden vastgelegd. Ongeveer 400 klachten per jaar komen bij de tuchtrechter terecht, de rest wordt niet doorgezet of eindigt in een schikking. Veertig procent van de klachten wordt gegrond verklaard. Elk jaar verschijnt circa één op de dertig advocaten voor de tuchtrechter.

Uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat de huidige klachtenprocedure gebrekkig is. Zo is onduidelijk hoeveel klachten precies tegen advocaten worden ingediend en “of een ingediend bezwaar na verloop van tijd nog enig gevolg heeft voor een advocaat”, zo schrijven onderzoekers N. Doornbos en L.E. de Groot-Van Leeuwen. Ook zijn er grote verschillen in de manier waarop de verschillende dekens, de voorzitters van de advocaten in één arrondissement, de klachten behandelen. De onderzoekers concluderen dat de huidige procedure “onvoldoende waarborgen geeft voor een behoorlijke klachtenbehandeling”.

Veel klagers blijken ontevreden over de klachtenprocedure, ook als zij gelijk krijgen. Over de behandeling van de klacht door de deken is 44 procent van de klagers zeer ontevreden. Verder is 54 procent van de klagers ontevreden over de Raad van Discipline en 73 procent over het Hof van Discipline, de tuchtcolleges van de advocatuur.

Omdat de meeste klachten worden afgehandeld door de advocatuur zelf twijfelen veel mensen aan de onpartijdigheid en objectiviteit van de beoordeling. Ook ervaren zij tegenstand: dekens trachten hen te ontmoedigen of geven weinig voorlichting over de mogelijkheden een klacht in te dienen. Ook kunnen klagers vaak moeilijk een advocaat vinden die hen wil bijstaan in een zaak tegen een andere advocaat. Vooral hoogopgeleide mannen van middelbare leeftijd komen tegen advocaten in het geweer, blijkt uit het onderzoek. Het percentage klagers met een academische opleiding is vijf keer zo hoog als het landelijk gemiddelde.