Gezondheidszorg (2)

De waarde van een goede gezondheid kan eigenlijk alleen maar door de werkelijk zieke mens worden beoordeeld. Kennelijk geniet de auteur van het artikel 'De gezondheidszorg kan best goedkoper', een goede gezondheid want wat ik mis in dit artikel is enig mededogen met de geestelijke en lichamelijke noden van zieken, ouderen en eenzamen.

Wat mij stoort daarentegen is de badinerende toon en eenzijdige argumentatie van het artikel, dat daardoor geen representatief beeld geeft van de mogelijkheden of onmogelijkheden tot verdere bezuiniging in de gezondheidszorg. De lezer kan zich beter beperken tot het artikel van Robert Mol op dezelfde pagina.

    • F. de Boer
    • Rustend Specialist