'G6': VS en Aziatische landen

WASHINGTON, 25 FEBR. De Verenigde Staten willen samen met Australië en vier Aziatische landen een groep van zes landen vormen die een tegenwicht moet bieden aan de G7, de zeven grootste industrielanden. Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal, die dit gisteren meldde, wil Washington op die manier zijn betrekkingen met de steeds belangrijker wordende landen in Azië aanhalen.

De G6 vergadert voor de eerste maal begin volgende week in Tokio. Daar zijn dan hoge vertegenwoordigers aanwezig van ministeries van financiën en centrale banken van de VS, Australië, Japan, China, Singapore en Hongkong. Het zijn landen die op zijn minst over vooraanstaande financiële markten en grote financiële reserves beschikken.

Volgens The Wall Street Journal zal de G6, voorlopig alleen op ambtelijk niveau, de ontwikkeling van de wereldeconomie, de financiële markten en de wisselkoersen nauwlettend in de gaten houden. Ook de G7, bestaande uit de VS, Japan, Canada, Duitsland, Italië, Groot-Brittannië en Frankrijk, houdt zich hiermee bezig, zij het op niveau van ministers en regeringsleiders.

Als de plannen doorgaan is een van de belangrijkste kanten ervan de deelname van China aan een internationaal financieel overlegorgaan. Bovendien zou het kunnen betekenen dat de centrale bank van Hongkong ook na de overdracht van de kroonkolonie aan China met haar reserves van ongeveer zeventig miljard (Amerikaanse) dollar onafhankelijk blijft opereren.