Correcties & Aanvullingen

Toets en test

In het artikel Toets en test (in de krant van donderdag 20 februari, pagina 28) is gemeld dat de onderwijsbegeleidingsdiensten (OBD's) verenigd zijn in het Gemeenschappelijk Bureau voor Opleiding en Beroep (GBOB). Dit is niet juist. De OBD's zijn verenigd in de Vereniging van Onderwijsbegeleidingsdiensten, WPRO, in Den Haag. Het GBOB verenigt de Adviesbureaus voor Opleiding en Beroep (AOB's).