Coalitie, SPD ruziën over gat Duitse begroting

BONN, 25 FEBR. De voorgenomen belastinghervorming in Duitsland zal tot veel grotere gaten in de begroting leiden dan is becijferd. Dit kwam gisteren aan het licht tijdens de besprekingen tussen de regering-Kohl en de oppositiepartij SPD over de belastingverlaging. Tijdens de besprekingen bleek dat er een groot meningsverschil is tussen de coalitie en de SPD over de omvang van het gat dat de belastinghervorming in de begroting slaat.

Regering en coalitie legden wel een opvallende eensgezindheid aan de dag over lastenverlichting voor het bedrijfsleven. De verlaging zou voor bedrijven volgend jaar al moeten ingaan om investeringen en werkgelegenheid een stimulans te geven, zo bleek tijdens het eerste, tamelijk ongebruikelijke, gesprek van de coalitiepartijen CDU/CSU en FDP met de SPD. De besprekingen worden vandaag in kleiner verband voortgezet om de onenigheid over de financiering van de belastingplannen verder te bespreken.

Financiële experts van de SPD hebben becijferd dat de staat veel minder inkomsten incasseert door de belastingverlaging dan door de regering is berekend. SPD-minister van Financiën van Noordrijn-Westfalen Heinz Schleusser meent dat het kabinet 74 miljard mark te kort komt; de regeringscoalitie spreekt van 44 miljard waarvoor dekking moet worden gevonden.

Minister Theo Waigel van Financiën wees de kritiek gisteravond van de hand: “Mijn cijfers kloppen.” Maar Schleusser verklaarde dat de minister zich “rijk rekent”. Verwacht wordt dat er vandaag opheldering komt over de werkelijke hoogte van het verlies aan inkomsten als gevolg van de belastingverlaging.

Bondskanselier Kohl had de sociaal-democraten uitgenodigd in de hoop consensus te bereiken over de grootscheepse belastingplannen van de regering, die een stimulans aan de werkgelegenheid moeten geven. Consensus is vereist omdat de SPD met haar meerderheid in de Bondsraad de belastinghervorming kan blokkeren. Al sinds vorig jaar zomer worden tal van hervormingen die de Bondsdag heeft goedgekeurd door de Bondsraad afgestemd.

Uit het feit dat Kohl het nodig vond de oppositie bij de belastingbesprekingen te betrekken, blijkt dat de regering zich grote zorgen maakt over de hoge werkloosheid van 4,7 miljoen. Kohl was zelfs bereid om het gesprek gisteren niet in het Kanzleramt te houden, maar - op verzoek van de SPD - in de vertegenwoordiging van de linkse deelstaat Noordrijn-Westfalen. In hetzelfde pand werden in de jaren zestig plannen gesmeed voor een grote coalitie.

SPD-voorzitter Oskar Lafontaine toonde zich na afloop van de bijeenkomst in Bonn voorzichtig optimistisch. “Een verlaging van de vennootschapsbelasting voor het bedrijfsleven van 45 naar 35 procent is heel wel denkbaar”, zei hij gisteravond. “Als we de verlaging van belastingen voor bedrijven volgend jaar al kunnen doorvoeren, is er veel gewonnen”, reageerde Theo Waigel. “Dan zal Duitsland weer in staat zijn om kapitaal aan zich te binden en internationale investeerders aan te trekken”, aldus Waigel.

Grote onenigheid blijft bestaan over de rest van de belastingvoorstellen. De oppositie ziet niets in verlaging van het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting van 53 naar 39 procent zoals de regering heeft voorgesteld. Lafontaine zei ook tegenstander te zijn van het belasten van nacht- en zondagsarbeid en van pensioenen.

“We willen gewone gezinnen ontlasten en niet de hoge inkomens”, aldus de SPD-voorzitter, die het noodzakelijk noemde dat de binnenlandse vraag aantrekt. Zolang de belastingplannen erin voorzien dat er “aan de rijken wordt gegeven en van de armen wordt genomen”, is de SPD tegen, verklaarde Lafontaine.

    • Michèle de Waard