Clinton wil snel regels voor klonen

ROTTERDAM, 25 FEBR. President Clinton heeft gisteren, naar aanleiding van het nieuws over het gekloonde schaap Dolly, het nationale bio-ethische adviescomité gevraagd binnen 90 dagen advies uit te brengen over de ethische implicaties en noodzakelijke wetgeving rond het klonen van dieren en mensen.

Klonen is in de VS niet wettelijk verboden. Veel regelgeving vindt plaats door financiële restricties op te leggen. Het is bijvoorbeeld verboden om met federale subsidies onderzoek met menselijke embryo's te doen. Maar er zijn weinig beperkingen voor onderzoek dat wordt betaald door particulieren.

Zes procent van de gisteren over het klonen van mensen ondervraagde Amerikanen wilde wel een kloon van zichzelf hebben. De enquête werd gehouden nadat het nieuws over schaap Dolly bekend was geworden. Een meerderheid (87 procent) wil een verbod op het klonen van mensen.

De helft van de ondervraagden vond het klonen van dieren onaanvaardbaar, maar als het levensreddende medicijnen oplevert is 71 procent voor. Het schaap Dolly heeft ethici wel verontrust, maar nauwelijks verbaasd. De mogelijkheid van het klonen van grote zoogdieren (en mensen) was een kwestie van tijd. Al in 1970 werden de eerste kikkers en padden gekloond, en vanaf die tijd kwam de mensenkloon stapsgewijs dichterbij.

In Groot-Brittannië zei dr. Ed Berger, ethicus aan het Dartmouth College: “Het is onnatuurlijk, vreemd en misschien beledigend om dit met schapen te doen. Het is nog vele malen vreemder om mensen te klonen.” Berger vindt dat dat de ethische discussie uit de weg is gegaan omdat die te moeilijk en te bedreigend is.

Medisch ethicus dr. Eric Parens verbonden aan het Hastings Centre on Medical Ethics gaf als overweging: “Het lijkt tegenwoordig wel of we vooral de eigenschappen die in onze genen zijn vastgelegd belangrijk vinden. Dit soort denken draagt bij aan de misconcepties over wat het betekent om mens te zijn.” Parens werpt daarmee de vraag op of een kloon die 20 of 30 jaar jonger is dan zijn 'ouder' nog op hem zal lijken.

Niet bekend

Een Nederlandse onderzoeker die een dier wil klonen wordt wettelijk nog weinig in de weg gelegd, tenzij hij wordt betaald door het ministerie van landbouw. Dan moet er een ethische toets en een vergunning worden aangevraagd. Die vergunningsaanvraag wordt verplicht voor iedereen wanneer de Tweede Kamer het besluit Biotechnologie bij Dieren aanneemt.