Ceteco ziet winst en omzet stijgen

De winst van het handelsconcern Ceteco is vorig jaar met 12 procent gestegen tot 28,1 miljoen gulden. De omzet steeg met 49 procent van 482 miljoen tot 717 miljoen.

De groei van de omzet komt voor de helft voort uit de bestaande organisatie en voor de helft uit nieuw verworven bedrijfsonderdelen. Ceteco keert een dividend uit van drie kwartjes per aandeel van 10 gulden nominaal. Voor dit jaar verwacht Ceteco een verdere toename van omzet, winst en winst per aandeel.

Ceteco heeft vorig jaar zijn strategische positie in Latijns Amerika fors versterkt. Het beleid van het handelsconcern was vooral gericht op versterking van de activiteiten op detailhandelsgebied. De onderneming heeft in Argentinië en Peru overnames gepleegd. In Mexico bouwde Ceteco zijn winkels verder uit. Ceteco denkt nu over goede posities te beschikken in deze “grote perspectiefrijke markten”. In Venezuela en Colombia stonden de resultaten van het concern onder druk. Er was daar sprake van moeilijke marktomstandigheden, onder andere als gevolg van restrictieve monetaire maatregelen. De tegenwind kwam niet onverwacht, aldus Ceteco, maar was heftiger dan voorzien.

De omzet van de detailhandelsonderdelen van Ceteco steeg vorig jaar met 53 procent tot 544 miljoen. De productie en groothandelsomzet nam met 38 procent toe tot 173 miljoen.