Bolkestein wil snel besluit over aanleg nieuw vliegveld

AMSTELVEEN, 25 FEBR. Het kabinet moet volgens VVD-leider Bolkestein zo snel mogelijk een besluit nemen over mogelijke uitbreiding van de luchthaven Schiphol en de locatie daarvan. Premier Kok zei vorige week dat definitieve besluiten over uitbreiding van de nationale luchthaven pas door een volgend kabinet moeten worden genomen.

Bolkestein zei gisteravond op een bijeenkomst van zijn partij in Amstelveen dat hij eigenlijk niets voelt voor een maatschappelijke discussie over de uitbreiding, waar het kabinet toe heeft besloten. Maar nu die wel plaatsheeft, dient het kabinet zijn standpunt zo spoedig mogelijk na die discussie, die vier maanden moet duren, duidelijk te maken, meent Bolkestein. Hij vindt dat de luchtvaart moet kunnen blijven groeien. “Er is geen sprake van dat er een slot komt op Schiphol. Dat kunnen wij ons niet permitteren.” Premier Kok, maar ook de verantwoordelijke ministers De Boer (Milieubeheer, PvdA) en Jorritsma (Verkeer en Waterstaat, VVD) hebben de Tweede Kamer reeds enkele malen verzekerd dat het kabinet een zuivere discussie over nut en noodzaak van uitbreiding van de luchtvaart wil. Kok zei afgelopen vrijdag dat Nederland ook 'nee' kan zeggen tegen uitbreiding van de luchtvaart. “Dit is geen gelopen zaak.”

Minister Jorritsma noemt de uitlatingen van Bolkestein een stap te ver. Volgens Jorritsma kan een besluit over de groei van het luchtverkeer nog deze kabinetsperiode worden genomen, aldus een woordvoerder. Het besluit over de plaats van de uitbreiding is echter aan het volgende kabinet. Jorritsma meent dat het “van weinig realisme getuigt” om aan te nemen dat het kabinet nog in deze regeerperiode zou kunnen besluiten waar deze uitbreiding moet komen. Als een kabinet overweegt om een groot infrastructureel project te beginnen laat het altijd eerst diverse onderzoeken uitvoeren, zoals milieu-effectrapportages. Dat neemt de nodige tijd in beslag.

Oppositiefractie CDA, en in mindere mate ook coalitiepartner D66, zijn het eens met Bolkestein. Het CDA is overtuigd van de noodzaak van uitbreiding van Schiphol. Het kabinet moet ook over de plaats van een uitbreiding besluiten, vindt Kamerlid Reitsma. Wolffensperger (D66) zei gisteravond dat het “het mooist” zou zijn als het huidige kabinet er in zou slagen nog voor de verkiezingen een besluit over een nieuwe vlieglocatie te nemen. Bolkestein pleitte verder voor een “projectenwet” die het onmogelijk maakt “dat mensen eindeloos in beroep kunnen gaan tegen democratisch genomen besluiten”.