Verbod gemeenten op kooigevechten

DEN HAAG, 24 FEBR. Gemeenten kunnen kooigevechten gaan verbieden via hun plaatselijke politieverordening. Dat is de uitkomst van een akkoord tussen staatssecretaris Terpstra van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Bij kooigevechten is bijna alles toegestaan, zoals armklemmen, verwurgingen, schoppen en slaan tegen een tegenstander die op de grond ligt.

De VNG is van mening dat een landelijke regeling voor kooigevechten “effectiever” zou zijn, maar het ministerie vindt een plaatselijke regeling “eenvoudiger”. Eerder deze maand verbood de gemeente Den Bosch een kooivechttoernooi op grond van een artikel in zijn algemene politieverordening. Hiermee kunnen 'evenementen' worden verboden met een beroep op de openbare orde. De organisator van het toernooi vocht het verbod aan bij de rechter, maar die oordeelde dat de gemeente juist had gehandeld. In de zaak loopt nog een hoger beroep.

Niet alle gemeenten hebben dezelfde politieverordening als Den Bosch. De VNG gaat de gemeenten de komende weken adviseren hoe zij door een wijziging in hun politieverordening eveneens kooigevechten kunnen verbieden. Sommige steden, waaronder Emmen en Zwolle, hebben dit al eerder gedaan. Terpstra heeft toegezegd een landelijke commissie van deskundigen in te stellen om burgemeesters van kleine gemeenten te adviseren over het verschil tussen 'vechtevenementen' en erkende vechtsporten.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van VWS kunnen kooigevechten in Nederland nu alleen nog kunnen worden gehouden als er “betere regels voor de veiligheid van de sporters” komen. Hij betwijfelt echter of dan nog iets van het kooigevecht overblijft. “Juist de ongereglementeerdheid maakt het voor mensen boeiend om naar te kijken. Met scherpere regels zal het kooigevecht steeds meer op de erkende vechtsporten gaan lijken”.