Vakbond maakt zich zorgen om Philips-research

EINDHOVEN, 24 FEBR. Als de Philipsleiding geen prioriteit geeft aan onderzoeks- en ontwikkelingswerk (R & D) zal het draagvlak voor verdere veranderingen afnemen. Dit stelde J. Hermus, bestuurder van de bond voor hoger Philips-personeel (VHPP), naar aanleiding van de 25ste verjaardag van deze bond.

Hermus maakt zich zorgen over de positie van het kenniscentrum. Het is nog steeds niet duidelijk of Frank Carruba, die er in de raad van bestuur exclusief verantwoordelijk voor was, wordt vervangen. “Op dat niveau moet er iemand tussen alle marktjongens zitten die specifiek vecht voor de techniek. Op dit moment is het ondergeschoven bij een portefeuille van iemand anders. Zonder een sterke R & D gelooft niemand meer in veranderingen. Dit wordt door het personeel als het samenbindend element gezien”, stelt Hermus.

Hij vermoedt dat geruchten over een richtingenstrijd in de Philipstop terug te voeren zijn tot de vraag hoe belangrijk researchwerk binnen Philips is. Het opsplitsen van het concern komt volgens hem dichterbij als de verantwoordelijkheden voor R & D niet exclusief in de raad van bestuur geregeld zijn. “Je ziet op dit moment alleen maar marktjongens in de top. De companen van Boonstra komen op alle plekken binnen.”

R & D is als bindend element belangrijk volgens de vakbondsman, omdat dat de mensen het perspectief geeft dat Philips in zijn geheel er echt bovenop kan komen. Zelfs zijn achterban, die als 'kleilaag' en 'waterhoofd' flink onder vuur ligt, ziet de noodzaak voor veranderingen in. “Dan moet je niet het perspectief weghalen.”

Hermus vermoedt dat zijn voorgangers zelf de term 'kleilaag' hebben geïntroduceerd. “Het mag dan een kwetsend karakter hebben, maar het ligt niet aan de mensen zelf. Het is de organisatie die van mensen meelopers maakt, die een sfeer schept waarin je je mond houdt. Daarmee creëer je geen ondernemingsgeest. Zo'n cultuur van tachtig jaar oud draai je niet zomaar terug. Er zijn nog steeds te veel koninkrijkjes. Die moeten echt allemaal weg.”

De VHPP overweegt de verschillen tussen de blauwe en witte boorden sterker aan te zetten. De VHPP tekende de laatste CAO en haalde daarmee de woede van de Industriebond FNV op de hals die dat niet deed. “Wij zijn er heel tevreden over. Misschien moeten we de verschillen structureel houden en ze niet weer gaan rechtstrijken. Waar wij de meerderheid hebben, zullen wij de muziek maken. Dan zal de Industriebond FNV naar ons moeten luisteren. Dat doen ze nog te weinig.” (ANP)