TIME

Net als het Britse weekblad heeft ook Time, dat Deng Xiaoping in 1978 en 1985 tot Man van het Jaar uitriep, de overleden Chinese leider op de omslag. De toonzetting van de terugblikken op het leven van Deng Xiaoping in het Amerikaanse weekblad is heel wat snorkender.

Volstaat The Economist met vier pagina's en een slecht afgedrukte zwartwitfoto, Time heeft negentien pagina's en 21 foto's, voor een groot deel in kleur. Ook hier gaat het uiteraard over de 'The Last Emperor', die uiteindelijk alleen nog maar erevoorzitter was van de Chinese Bridgevereniging, maar wiens fysieke aanwezigheid de feitelijke machthebbers een toegevoegd gezag verleende. “De keizer is keizer tot hij sterft.” Nu zullen de Chinese leiders, onder wie Jiang Zemin feitelijk slechts de primus inter pares is, het zonder stabilisator moeten doen. Ook Time verwacht dat de economische vooruitgang er uiteindelijk toe zal leiden dat de Chinezen ook zullen willen meebeslissen over de manier waarop ze bestuurd worden.