THE ECONOMIST

“De geschiedenis kan een grillige en genadeloze rechter zijn.” Het oordeel over de vorige week overleden Chinese leider Deng Xiaoping hangt af van het perspectief dat men kiest, constateert The Economist. Misschien verschilt het oordeel over vijf jaar geheel van dat over vijftien jaar.

Economisch is er onder Deng veel veranderd in China. Het land heeft een gemiddelde economische groei van negen procent, de buitenlandse handel is sinds de stichting van de Volksrepubliek in 1949 vertienvoudigd. Maar politiek is er nog allerminst sprake van een doorbraak. Wil China een stabiel, modern land worden dan dienen de burgers ook sociale en politieke vrijheden te krijgen, aldus een analyse in het blad. Het hoofdartikel houdt rekening met de mogelijkheid van een machtsstrijd tussen de diadochen.