'Tekorten schuld Melkert'; CNV dreigt met vertrek uit fondsbesturen

DEN HAAG, 24 FEBR. De vakcentrale CNV dreigt uit de besturen van de drie sociale fondsen te stappen als minister Melkert (Sociale Zaken) niet snel iets doet aan de miljardentekorten waar deze fondsen mee kampen.

De fondsen hebben een bestuur waar werkgevers- en werknemersorganisaties zitting in hebben. CNV-vice-voorzitter A.J. de Geus zegt niet meer de verantwoordelijkheid voor de tekorten te willen nemen zolang Melkert de sociale premies te laag vaststelt. “Daar wordt al jaren schamper overheengestapt”, meent De Geus. De premies voor volks- en werknemersverzekeringen zorgen voor de inkomsten van de fondsen die daaruit onder meer de AOW- en WW-uitkeringen betalen.

Twee weken geleden bleken de drie fondsen (Tica, Sociale Verzekeringsbank en Ziekenfondsraad) een tekort voor het eind van dit jaar te verwachten van 8,4 miljard gulden, naar later bleek zelfs 9 miljard gulden. Het ministerie van Financiën verwacht dat het tekort nog een miljard hoger uitkomt. Het tekort was voor Tweede-Kamerleden en fondsbeheerders aanleiding te pleiten voor onmiddellijke premieverhoging.

De stap die het CNV wil zetten gaat de andere deelnemers in de fondsbesturen te ver. “Dat is niet de oplossing voor dit probleem”, meent FNV-bestuurslid H. Muller. Hij meent dat het kabinet slechts één ding te doen staat: “Kostendekkende premieverhoging, als het nodig is per 1 juli.”

Ook van werkgeverszijde krijgt het CNV-initiatief weinig bijval. VNO-NCW deelt wel de bezorgdheid van de christelijke vakcentrale en meent net als de FNV dat de premies kostendekkend moeten worden vastgesteld. “Tegelijk moet de belasting omlaag”, meent voorzitter Blankert. Als voorbeeld hanteren de werkgevers de opbouw van de eerste belastingschijf. Een klein deel van de 37,3 procent bestaat uit belasting (5,05 procent). het grootste uit premies voor volksverzekeringen (32,25 procent). Het volksverzekeringsdeel zou wat VNO-NCW betreft kunnen worden verhoogd, ten koste van het belastingdeel.

Voorzitter N. Wijnolst van de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB-Nederland) gaan dergelijke bespiegelingen te ver, zolang niet definitief vaststaat hoe hoog de tekorten uitpakken. Hij vreest niettemin oplopende tekorten in 1998 wegens “een onrustbarende stijging van de instroom in allerlei regelingen”. MKB-Nederland stelt daarom voor dat alle werkgevers- en werknemerspremies door minister Zalm (Financiën) worden geïnd. “Zalm is zo goed bezig met zijn begrotingsdiscipline”, meent Wijnolst.

Ook stelt de MKB-voorzitter voor Zalm een objectieve “technocratische” procedure te laten volgen waarmee de premies worden vastgesteld. Nu adviseren de fondsen en het Centraal Planbureau het kabinet waardoor de premievaststelling volgens Wijnolst is “gepolitiseerd en gestoeld op opportunistisme”.