Spektakelstuk over NAVO met Joris & Frits

Binnenkort te zien in dit theater: duel Voorhoeve-Bolkestein. Er hangen nog geen affiches op in Den Haag, maar tijdig reserveren lijkt gewenst. Liefhebbers van politiek toneel verwachten een kostelijke voorstelling. Joris de Zachtmoedige in de rol van man-van-stavast en Frits de Onverzoenlijke als de brenger van de kwade boodschap.

De titel van de voorstelling is een tikkeltje moeilijk gekozen: NAVO & dualisme. De ondertitel is duidelijker: een minister belaagd. Joris heeft de hulp van een souffleur: meester Wim. Meester Wim staat achter zijn Joris: 'zijn probleem is mijn probleem', kon je hem bij de repetities al horen zeggen. Maar verder staat Joris er moederziel alleen voor. Frits de Onverzoenlijke weet zich vergezeld door een schare getrouwen, die hun leidsman blindelings volgen. Af en toe heffen ze een koor aan: 'leve Frits', klinkt het dan op het toneel. Frits zelf kent geen pardon; hij volgt altijd zijn eigen lijn en tart zijn Joris. Maar zie: ook Joris houdt vast aan zijn eigen lijn. Einde eerste akte.

Het Tweede-Kamerdebat over de uitbreiding van de NAVO heeft het in zich uit te groeien tot een spektakelstuk. Afgelopen donderdag hebben de twee hoofdrolspelers hun posities verkend in het bewindsliedenoverleg van de VVD. Bolkestein hield zijn verhaal (niet uitbreiden) en Voorhoeve het zijne (behoedzaam uitbreiden) en wat resteerde was een wereld van verschil. Of zoals een betrokkene bij het overleg het samenvatte: de een noch de ander heeft kunnen overtuigen. De volgende dag reisde Bolkestein naar Brussel voor een conferentie over veiligheidsbeleid en zette Voorhoeve zich in het kabinet met Wim Kok en Hans van Mierlo aan vaststelling van de nota, waarin het NAVO-standpunt nog eens wordt uiteengezet. Op zijn wekelijkse persconferentie na afloop van het kabinetsberaad deed Kok vrijdagavond nadrukkelijk aan damage control: als iedereen een beetje inschikkelijk deed was er niets aan de hand.

Hoe zal het debat verlopen? Bolkestein en Voorhoeve zetten ieder hun eigen standpunt neer, andere fracties strooien rijkelijk met citaten van VVD'ers die in het recente verleden nog vóór uitbreiding van de NAVO pleitten, het kabinet zal onverkort vasthouden aan zijn standpunt en daarna wordt het voor Bolkestein tijd een way out te kiezen.

    • Kees van der Malen