PvdA-Kamerleden verzetten zich tegen vernieuwingsplan

DEN HAAG, 24 FEBR. Binnen de PvdA-fractie is verzet ontbrand tegen de pogingen van het partijbestuur om, net als in 1994, de fractie na de volgende Tweede Kamerverkiezingen flink te vernieuwen.

Het afgelopen weekeinde hebben diverse fractieleden, onder wie fractievoorzitter Wallage, zich uitgesproken tegen een radicale vernieuwing. Wallage waarschuwde voor de NOS-radio dat de controlerende functie van de Kamer in het gedrang kan komen, als er te veel nieuwelingen het parlement binnenstromen. Ook andere, langer zittende Kamerleden zoals D. de Cloe, M. Zijlstra en J. Lilipaly, keren zich in het laatste nummer van het PvdA-Vlugschrift, de wekelijkse fax-krant van de partij, tegen al te grote vernieuwingsdrang.

De Cloe, sinds 1986 in de Tweede Kamer, ambieert een vierde termijn. “Je moet het handwerk goed onder de knie hebben”, waarschuwt hij tegen teveel vernieuwing. Lilipaly, eveneens sinds 1986 lid van de Kamer, pleit voor continuïteit om de kwaliteit van de fractie niet in gevaar te laten komen.

Vorige week gaf vice-voorzitter en scheidend Tweede-Kamerlid R. Vreeman te kennen “van de eerste vijftig namen van de lijst zo'n twintig nieuwe namen” te willen. Vreeman zou het vervelend vinden dat de indruk zou ontstaan bij de fractie dat na de grote vernieuwingsoperatie van 1994, eenzelfde ingreep nu niet meer nodig is.

Vreeman is lid van de commissie onder leiding van de medicus Dunning die nieuwe kandidaten zoekt voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen. Vreeman is het niet eens met Dunning, die onlangs liet weten na de omvangrijke vernieuwinsgoperatie van van 1994, een tweede schokgolf ongewenst te vinden.

De Amsterdamse burgemeester S. Patijn, betrokken bij het recrutering van kandidaten in 1994, waarschuwde eind vorig jaar ook al voor de nadelige effecten van een tweede schokgolf.