Premier Israel huurt advocaat in wegens 'Bibigate'

TEL AVIV, 24 FEBR. Premier Benjamin Netanyahu heeft zich het afgelopen weekeinde van de diensten van één van Israels bekwaamste strafpleiters, Ya'acov Weinroth, verzekerd om de volgende ondervraging door de politie over het politieke schandaal rond de benoeming van een procureur-generaal ongeschonden te kunnen doorstaan.

Hij besloot daartoe nadat het eerste kanaal van de Israelische staatstelevisie had gemeld dat zijn ondervraging van vorige week gedeeltelijk 'onder verwijzing naar zijn rechten' had plaatsgehad. Dat is een aanwijzing dat de premier zich wellicht voor de rechter zal moeten verantwoorden voor zijn aandeel in de (mislukte) politieke benoeming van een procureur-generaal (juridisch adviseur van de regering), die de leider van een ultra-orthodoxe coalitiepartij voor een veroordeling wegens fraude had moeten behoeden.

Weinroth heeft gisteren in tv- en radio-interviews verklaard dat “er geen vuiltje aan de kleren van Netanyahu kleeft”. Hij heeft Netanyahu, de eerste premier die “onder verwijzing naar zijn rechten' door de politie is verhoord, de raad gegeven tijdens de volgende ondervraging door drie politie-inspecteurs volledig mee te werken en zich niet terug te trekken op de “ik weet het niet, ik herinner het me niet” linie. Vanmorgen suggereerde Weinroth dat Netanyahu is gemanipuleerd door minister van Justitie Zachi Hanegbi. Hij ried Hanegbi aan ook een advocaat te nemen.

Het politiek prestige van Netanyahu wordt deze dagen zowel vanuit de oppositie als - nog meer vanuit eigen kring ondermijnd. Jossi Sarid, de leider van de linkse Burgerrechtenpartij gaf Netanyahu dit weekeinde de vriendelijke raad voor de duur van het onderzoek in Bibigate zijn functie neer te leggen. De Arbeidspartij spreekt met twee stemmen. Oud-premier Shimon Peres, die de hoop op een regering van nationale eenheid nog niet heeft opgeven, heeft zijn partij opgeroepen de huid niet te verkopen voordat de beer is geschoten. Secretaris-generaal Nissim Zwili daarentegen heeft het mechanisme voor vervroegde algemene verkiezingen al in werking gesteld voor het geval Netanyahu valt.

De felste en onbarmhartigste kritiek heeft Netanyahu in dit snel escalerende politieke drama echter te verduren uit eigen kring. Leden van de Herut-elite, de harde kern van Likud, waarin de 'prinsen' Benni Begin, Dan Meridor en Uzi Landau de bliksemsnelle doorbraak van de outsider Netanyahu naar de Likud-top niet kunnen verteren, behoren tot zijn felste critici. Sedert Netanyahu de Palestijnse leider Yasser Arafat als onderhandelingspartner heeft aanvaard wordt hij in de rechtervleugel van Likud als een verrader van de partij-ideologie bestempeld. In die kringen wordt het schandaal aangegrepen om Netanyahu van de troon te stoten.

Ex-Likud-premier Yitzhak Shamir heeft het afgelopen weekeinde in een lang vraaggesprek met een krant Netanyahu als een onbetrouwbare persoonlijkheid gekenschetst, die met de hoge Likud-principes een loopje heeft genomen. Moshe Nissim, een ex-minister van justitie, sprak gisteren zijn verontrusting uit over de “arrogante overmoed” van Netanyahu en diegenen die hem omringen. En dan zijn er nogal wat ministers die menen dat Netanyahu's rol in het schandaal zo groot is dat de val van de regering onvermijdelijk wordt.