Ontheffing vervoersverbod uitgebreid

RIJSWIJK, 24 FEBR.Het vervoersverbod voor vee en mest in het Brabantse varkenspestgebied is zaterdag verder versoepeld. Schapen die op het punt staan te lammeren, mogen nu van het weiland naar de stal worden gebracht. Een dreigend probleem voor de schapenhouders in het regio is daarmee opgelost.

Schapen lammeren moeilijk in het open veld. Onder het vervoersverbod mochten de schapen niet verkassen, zelfs niet op eigen kracht. Het ministerie van Landbouw heeft overigens eveneens besloten overtreders van het nog geldende vervoersverbod harder aan te pakken. Justitie zal transporteurs die in strijd met het verbod varkens of varkensmest vervoeren binnen het gebied, niet langer alleen verbaliseren. Zij zal ook hun voertuig in beslag nemen. Volgens de Algemene Inspectiedienst (AID) is het vervoersverbod de afgelopen dagen niet overtreden.