Normvermogen en echt geld in kas

DEN HAAG, 24 FEBR. Bestaat het tekort van bijna tien miljard gulden dat de sociale fondsen eind dit jaar verwachten echt? Of hebben ze zoveel geld in kas dat ze hun tekorten zelf kunnen aanvullen? De fondsen zeggen van niet.

De drie fondsen, Tica (ondere andere WAO en WW-uitkeringen), Sociale Verzekeringsbank (AOW) en Ziekenfondsraad (Ziekenfondswet en AWBZ) hebben als uitgangspunt dat ze zonder bijlenen aan hun financiële verplichtingen moeten kunnen voldoen. Daarvoor houden ze een (boekhoudkundig) normvermogen aan; wat ze in kas hebben is minder.

Zo verwacht de Ziekenfondsraad eind van dit jaar daadwerkelijk 1,2 miljard gulden rood te staan, omdat het gewenste normvermogen van de Raad hoger ligt dan het werkelijke vermogen dat de Ziekenfondsraad in kas heeft.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kampt met een verwacht tekort van minimaal 2,4 miljard gulden, wat kan oplopen tot drie miljard. In de balans heeft de overheid echter een post ontdekt van 4,5 miljard gulden, waardoor dit tekort volgens Financiën wel meevalt. Ten onrechte, vindt de SVB: die 4,5 miljard gulden is een vordering op de overheid om de AOW-uitkeringen uit te betalen.

Het Tica claimt een tekort van 4,8 miljard gulden. Het staat in de boeken als dekkingssaldo. Daartegenover staat de dekkingsnorm, 3,4 miljard gulden, waardoor het negatieve vermogen van het Tica uitkomt op 1,4 miljard gulden. Tica-voorzitter Buurmeijer voelt er niets voor zijn dekkingsnorm - “ons buffervermogen voor eventualiteiten” - naar nul te brengen om zo het tekort weg te werken.