Minister wil geweld op tv aan banden leggen

DEN HAAG, 24 FEBR. Minister Sorgdrager (Justitie) wil de vertoning van seks- en geweldfilms aan minderjarigen aan banden leggen. Dit heeft een woordvoerder van de minister vanochtend bevestigd.

Videotheken die seks- en geweldfilms verstrekken aan minderjarigen, zullen strenger worden bestraft. Volgens het huidige artikel 204a van het wetboek van strafrecht kan iemand maximaal 5.000 gulden boete of twee maanden cel krijgen, als hij schadelijk geachte beelden aan kinderen onder de zestien jaar verstrekt. Sorgdrager denkt erover de strafmaat te verhogen tot maximaal een jaar gevangenisstraf en 25.000 gulden boete.

Ook zou de werking van artikel 204 moeten worden uitgebreid. Vertoning van seks en geweld op televisie valt nu nog buiten het artikel. Als de werking wordt uitgebreid, kunnen ook omroepen die zich niet houden aan de regels strafrechtelijk worden vervolgd.

Staatssecretaris Terpstra, die verantwoordelijk is voor de videotheken, heeft positief gereageerd op het voornemen van Sorgdrager. Terpstra sloot in oktober een convenant met de videotheek-branche, waarbij de videotheekeigenaren en importeurs afspraken hebben gemaakt over het hanteren van een strikte leeftijdsclassificatie en het gescheiden aanbieden van films die niet geschikt zijn voor jeugdigen. Terpstra heeft Sorgdrager vervolgens verzocht om het strafrecht aan te scherpen, om 'notoire dwarsliggers' die zich niet aan de interne afspraken van de branche houden aan te kunnen pakken, aldus een woordvoerder van Terpstra.

Een interdepartementale werkgroep, waaraan ambtenaren van Justitie, Volksgezondheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen deelnemen pleit in een notitie voor verlegging van het vroegste tijdstip waarop films met veel seks en geweld op televisie mogen worden vertoond van negen naar tien uur 's avonds. Ook zou er een nieuwe leeftijdscategorie moeten komen: geschikt voor zeven jaar en ouder.

Nu bestaan alleen de categorieën: geschikt voor alle leeftijden, voor twaalf jaar en ouder en voor zestien jaar en ouder. Het kabinet komt in maart met definitieve maatregelen tegen het vertonen van seks en geweld aan minderjarigen.